Karen Perry Rioja (1982, MX)

Aan de basis van het werk van Karen Perry Rioja staat de puzzel. Volgens haar zijn puzzelstukjes fragmenten van informatie die op zichzelf misschien betekenisloos zijn, maar als geheel een bijzondere vorm kunnen construeren. De puzzelstukjes worden door Perry Rioja ook wel ‘kartonnen pixels’ genoemd. Ze selecteert en categoriseert de puzzelstukjes nauwkeurig voordat ze de vormen met de hand in elkaar zet en verlijmt. Vervolgens werkt ze de sculptuur af met metallic of chroom emailleer en grafiet. Perry Rioja herschikt en construeert telkens nieuwe vormen in verschillende maten. Ze verwijst daarbij naar het begrip ‘biomorfisme’, de studie voor de beschrijving en identificering van vormen en structuren. In CODA Paper Art 2021 zijn sculpturen opgenomen die verwijzen naar ritmes, patronen en modellen van groei of kristallisatie.

Jigsaw puzzles form the foundation of Karen Perry Rioja’s work. Perry Rioja sees puzzle pieces as fragments of information that may be meaningless in themselves but that, as a whole, form a special shape. Perry has also described the pieces of puzzles as ‘cardboard pixels’. She carefully selects and categorises the puzzle pieces before she constructs the shapes by hand and glues them together. Once that is done, she finishes the sculpture with metallic or chrome enamel and graphite. Perry Rioja constantly rearranges and constructs new shapes in varying sizes, referring to the concept of ‘biomorphism’: the study of describing and identifying shapes and structures. CODA Paper Art 2021 includes sculptures that refer to rhythms, patterns and models of growth or crystallisation.

www.karen-perry.blogspot.com