Johan De Wit (1960, BE)

Johan De Wit heeft een voorkeur voor papier als basismateriaal vanwege de eenvoud en de mogelijkheden die het biedt om direct en spontaan te kunnen werken. Met de installatie Les Pleurants verwijst hij naar het werk van de middeleeuwse beeldhouwer Claus Sluter (Haarlem, 1350 - Dijon, 1406) die het praalgraf voor de Bourgondische hertog Filips de Stoute in Dijon maakte. Dit imposante grafmonument telt 37 albasten beeldjes die de rouwende familieleden – ‘les pleurants’ – voorstellen. De Wit zag de treurende beeldjes terug in de verkreukelde, bewerkte melkpakken die deel uitmaken van CODA Paper Art 2021.

 

Johan De Wit chooses paper as his base material because of its simplicity and because it allows him to work directly and spontaneously. With the installation Les Pleurants, he refers to the work of the medieval sculptor Claus Sluter (Haarlem, 1350 - Dijon, 1406), who created the tomb of the Burgundian duke Philip the Bold in Dijon. This impressive monument includes 37 alabaster statuettes that represent the grieving family members; ‘les pleurants’. De Wit recognised the mourning figures in the crumpled milk cartons that he processed and now exhibits in CODA Paper Art 2021.

 

www.johandewit.be