Jan Robert Leegte (1973, NL)

In het werk van Jan Robert Leegte smelten twee werelden samen: het digitale domein van de computer en het tekenambacht van de kunstenaar. Leegte gebruikt zowel moderne als traditionele technieken. Deze serie tekeningen verwijst naar een computerbeeld uit de jaren negentig. Door de toetsen met schaduwrand lijkt het beeldscherm tastbaar. Deze schaduwtechniek wordt in de kunstgeschiedenis aangeduid als ‘chiaroscuro’ en verwijst naar het uitvergroten van het contrast tussen licht en donker ten opzichte van de werkelijkheid. Het resultaat is een dramatisch en driedimensionaal effect. Leegte heeft slechts een paar rake witte en zwarte (schaduw)lijnen nodig om de suggestie te creëren van een toets of knop die je haast wil aanraken.


In the work of Jan Robert Leegte, two worlds converge: the digital domain of the computer, and the artisanal drawing skills of the artist. His work focusses on the internet and digital visual language. The images in this series of drawings evoke the computers of the nineties. The shaded edges of the buttons create the illusion of a screen you could touch. In art history, this shadow technique is known as ‘chiaroscuro’ and refers to the magnification of the contrast between light and dark as it exists in reality. The result is a dramatic and three-dimensional effect. Leegte only needs a few well-placed white and black (shaded) lines to create the suggestion of a key or button you almost want to touch.

 

www.leegte.org