Ioannis Anastasiou (1995, GR)

Ioannis Anastasiou is gefascineerd door de manier waarop een herinnering in ons hoofd steeds weer verandert, wordt gereconstrueerd of komt te vervallen. Met de installatie Kinotaphia (massagraf) wil hij een begraafplaats creëren als een eindeloos aandenken aan de herinnering. Anastasiou haalt 

inspiratie uit de aard en kwaliteit van boeken als objecten met informatie, inhoud en geheugen. Boeken vormen volgens hem als het ware een complex web van collectief en sociaal geheugen. In de installatie plaatst hij het traditionele boek naast het realisme van fotografie. Anastasiou wil ons met dit werk laten nadenken over het geheugen en de vehikels van de herinnering; welke middelen en vormen gebruiken we om iets te onthouden? 

 

Ioannis Anastasiou is fascinated by how memories in our mind change, are reconstructed or deleted. With the installation Kinotaphia (mass grave) he wants to create a burial place as an infinite monument to memory. Anastasiou draws inspiration from the nature and essence of books as objects that contain information, content and memory. To him, books form a complex web of collective and social memory. In the installation, he juxtaposes the traditional novel and the realism of photography. With this work, Anastasiou wants to make us think about memory and the vehicles of memory; what objects and forms do we use to remember something? 

 

www.facebook.com/I.A.Printmaking