Frits Achten (1957, NL)

Frits Achten heeft grote interesse in biologie, natuurhistorische verzamelingen en wetenschap. Met lijm maakt hij sculpturen van papierpulp die op een organische manier lijken te ontstaan, zoals een rotsformatie. Achten gebruikt papierpulp alsof het klei is; elke baan of ring wordt gekneed en zorgvuldig opgebouwd. Voordat verder gebouwd kan worden, moet de papierpulp eerst drogen en dat gaat volgens hem het snelst in de zon. Vanwege dit droogproces groeien zijn sculpturen zo’n zes centimeter per dag. De monumentale sculpturengroep in CODA Paper Art 2021 heet Rode Kolonie en die naam verwijst naar bouwwerken van mieren of termieten. Door het gebruik van roestkleurig ijzeroxidepigment roept het werk ook associaties op met canyons en andere geologische fenomenen in woestijnen. Je zou bijna vergeten dat de installatie van papier gemaakt is. 

 

Frits Achten has a strong interest in biology, natural history collections and science. Using glue, he makes sculptures out of paper pulp that seem to evolve in an organic way, like rock formations. Achten uses paper pulp as if it were clay. Every layer or ring is kneaded and then carefully constructed. However, construction can only continue once the paper pulp is dry. According to Achten, paper pulp dries quickest in the sun, and his sculptures can grow about 6 centimetres a day. The monumental sculpture group in CODA Paper Art is called Rode Kolonie (Red Colony). The title refers to the structures built by ants or termites. Moreover, the rust-coloured iron oxide pigment evokes associations with canyons and other geological phenomena found in deserts. You’d almost forget that the installation is made of paper. 

 

www.fritsachten.nl