Florence Pinson-Ynden (1967, FR)

Deze objecten van Florence Pinson-Ynden reflecteren op de gezondheid van de aarde en hoe mensen met de planeet en met elkaar omgaan. Voor deze serie gebruikte ze papier, vezels en afvalmetalen. De symbolische waarde van deze materialen wordt door Pinson-Ynden in beeld gebracht met metaforen. Zo verbeelden roestige metalen volgens haar het verstrijken van de tijd en verlatenheid. Het gebruik van gerecycled papierpulp, uit de verpakking van voedingsmiddelen, staat voor de dichtheid en de onveranderlijkheid van beton. Zijde staat symbool van ons diepere zelf en koperdraad roept energie en spanning op. Papiervezels refereren aan het idee van de zuiverheid van het leven. In CODA Paper Art 2021 zien we drie series terug: The Forgotten, Earth/Life en White Gold. In alle series voel je een natuurlijke oerkracht van het materiaal, dat met groot vakmanschap is bewerkt en gereconstrueerd. Bovendien zien we tal van dualiteiten in het werk terug, zoals lichtheid en zwaarte, ruwe oppervlaktes en gladde metalen.

These objects by Florence Pinson-Ynden reflect on the state of the environment and on how people treat the planet and each other. For this series, she used paper, fibre, and waste materials. Pinson-Ynden represents the symbolic value of these materials using metaphors. The rusted metals, for instance, symbolise desolation and the passage of time. Her use of recycled paper pulp, derived from food packaging, represents the solidity and unchangeable nature of concrete. Silk symbolises our deeper self and the copper wire evokes energy and tension. Paper fibres refer to the idea of the purity of life. Paper Art 2021 includes three series: The Forgotten, Earth/Life and White Gold. These series convey the natural, primal force of the material, which has been processed and reconstructed with great artistic skill. We also see various dualities in the work, like lightness and heaviness, rough surfaces and smooth metals.

www.flopinsonynden.com