Ernie Bossmann (1966, NL)

Ernie Bossmann leest kranten en tijdschriften met een schaar in de hand. Een uitdijende verzameling knipsels met talloze tekstregels en vele afbeeldingen van mensfiguren is het resultaat. Ze probeert de mensafbeeldingen te categoriseren: brildragers, tweetallen gekleed in grafische dessins, spullensjouwers of mensen met een knik in de knie. Het werk Krantenkoppen bestaat uit zwermende papieren gezichten en silhouetten op de muur. Volgens Bossmann zijn het hybride types, niet terug te brengen tot één strikte identiteit. Ze bewerkt de afbeeldingen met simpele handelingen als stippelen, strepen, vertekenen en dichtstiften. Iedereen heeft wel eens een kriebel op een krantenkop gezet, maar Bossmann heeft individuele trekken vermengd met algemene kenmerken of deze vervormd met decoratieve patronen. Het werk is herkenbaar en vervreemdend tegelijkertijd en als kijker ga je automatisch op zoek naar wat deze figuren gemeen hebben.

Ernie Bossmann reads newspapers and magazines with a pair of scissors in her hand. This has resulted in an ever-expanding collection of cuttings with countless lines of text and numerous images of people. She tries to categorise the images of humans: bespectacled individuals, duos dressed in graphic patterns, people who carry things or who have a wonky knee. The work Krantenkoppen (Newspaper Headlines) consists of swarming paper faces and silhouettes hung on a wall. Bossmann calls them hybrid types; not reducible to one strict identity. The images are processed using simple techniques like dotting, striping, redrawing or colouring in with felt-tip pens. We’ve all doodled on newspaper headlines, but Bossmann has mixed individual traits with general characteristics, or transformed them by applying decorative patterns. The work is both recognisable and alienating, causing the spectator to look for the common denominator in these figures. 

www.erniebossmann.nl