Erik van Maarschalkerwaard (1966, NL)

Erik van Maarschalkerwaard toont in De Filter Bubble Papers zijn fascinatie voor de hedendaagse ‘encyclopedische mens’. Tegenwoordig heeft iedereen toegang tot een internationaal, digitaal netwerk van nieuws, archieven en encyclopedieën. Toch is het wereldbeeld van de mens volgens hem vaak beperkt tot een zelfgecreëerde nieuwsbubbel waarin eigen waarheden worden bepaald, verdedigd en bevestigd. Hij doelt daarmee op het gebruik van sociale media als nieuwsbron en op het feit dat mensen steeds minder vaak de krant lezen. De Filter Bubble Papers geeft een beeld van hoe vervormd ons wereldbeeld er uit zou zien als we alleen dat lezen wat we willen lezen en zelf opzoeken. Van Maarschalkerwaard heeft met dit werk niet alleen een ode aan de krant gebracht, maar maakt ons ook attent op de waarde en relevantie van de werkelijkheid en van de diversiteit aan nieuws om ons heen.

In De Filter Bubble Papers, Erik van Maarschalkerwaard shows his fascination with modern ‘encyclopaedic’ man. These days, we all have access to an international, digital network of news sources, archives and encyclopaedia. Yet, according to Van Maarschalkerwaard, most people’s world view is limited to a self-created news bubble; a bubble in which their personal truths are determined, defended, and confirmed. The artist refers to the use of social media as a news source and to the fact that less and less people read newspapers. De Filter Bubble Papers shows us how warped our world view would be if we were to only read the things we want to read, and only the things we look up on the Internet. With this work, Van Maarschalkerwaard not only pays tribute to the newspaper; he alerts us to the value and relevance of reality and the diversity of news sources around us.

www.erikvanmaarschalkerwaard.nl