CODA Paper Art 2019

CODA Paper Art 2019

English

arrow-large Created with Sketch.

Submit your proposal for CODA Paper Art edition 2019!

CODA's collection of contemporary art is based on the collection that was built up by the former Van Reekum Museum from 1978. From 2004, CODA Museum has been expanding the collection and sharpening its focus by emphasising two core areas: visual art in which paper plays the leading part, and artists' jewellery. The province of Gelderland has been the site of a paper industry since the 16th century. To this very day, this industry flourishes, explores, innovates and experiments. More than enough reason and context, then, for CODA to put paper and cardboard centre stage and show how these materials inspire artists and designers all over the world. This is not only reflected by the museum's permanent collection but also during the biennial exhibition CODA Paper Art. 

CODA Paper Art is an international exhibition: artists and designers from all over the world have been part of the exhibition so far. CODA Paper Art has no theme. Its aim is to show what has recently been made from paper and/or cardboard. Various criteria (technical quality, originality, level of innovation and experimentation, expressive power) play a role in the selecting of the artworks. 

We invite professional artists and designers who work with paper and/or cardboard to submit a proposal for CODA Paper Art 2019. It is important that the proposed work is recent (no older than two years). Proposals for new work or work to be realised in the museum can also be submitted. CODA's exhibition hall is perfectly suited to large spatial works. 

In order to be taken into consideration, proposals for participation should include the following:

  • Description of the work or the proposed work to be made in the museum
  • Description of process, material, format, required equipment, etc.
  • The artist's CV
  • The artist's biography (background, education, projects and exhibitions)
  • A photo of the work in high resolution or sketches of the proposed work (maker, title, year, material and photography credit to be incorporated in the file name)

Please note: submission of a proposal does not automatically lead to inclusion in the exhibition. Send your proposal to CPA@coda-apeldoorn.nl between 15.07.2018 and 01.08.2018. Submissions sent in after 01.08.2018 will not be considered.

Meld je werk aan voor CODA Paper Art 2019

We nodigen professionele kunstenaars en ontwerpers die werken met papier en/of karton uit een voorstel in te dienen voor CODA Paper Art 2019. Belangrijk is dat het voorgestelde werk recent gemaakt is (niet ouder dan 2 jaar). Voorstellen voor nieuw werk of in situ te maken werk kunnen ook ingediend worden. De tentoonstellingsruimte van CODA is bij uitstek geschikt voor ruimtelijke werk van formaat.

Een voorstel voor deelname moet de volgende zaken bevatten om in behandeling te worden genomen:

  • Omschrijving van het werk of het voorgenomen in situ werk
  • Omschrijving van proces, materiaal, formaat, benodigdheden etc.
  • CV kunstenaar
  • Biografie kunstenaar (achtergrond, opleiding, projecten en tentoonstellingen)
  • Beeld van het werk in hoge resolutie of schetsen van het voorgestelde in situ werk (+ maker, titel, jaartal, materiaal en eventuele fotografiecredit verwerken in de bestandsnaam).

Let op: het indienen van een voorstel betekent niet dat het werk automatisch opgenomen wordt in de tentoonstelling. Stuur je voorstel in tussen 15.07.2018 en 01.08.2018 naar CPA@coda-apeldoorn.nl. Inzendingen na 01.08.2018 worden niet bekeken. 

Over CODA Paper Art

CODA Paper Art heeft een internationaal karakter: kunstenaars en ontwerpers van over de hele wereld zijn tot nu toe deel geweest van de tentoonstelling. CODA Paper Art heeft geen thema. Het uitgangspunt is te laten zien wat er recent gemaakt is met papier en/of karton. Verschillende criteria (technische kwaliteit, originaliteit, de mate van innovatie en experiment, zeggingskracht) spelen een rol bij het maken van de selectie kunstwerken.

Papier en karton in de CODA Collectie

De collectie hedendaagse kunst van CODA is gebaseerd op de verzameling die door het voormalige Van Reekum Museum vanaf 1978 werd opgebouwd. CODA Museum heeft deze brede verzameling vanaf 2004 uitgebreid en aangescherpt door de nadruk te leggen op twee kerngebieden: beeldende kunst waarin papier de hoofdrol speelt en het kunstenaarssieraad. De provincie Gelderland heeft al sinds de 16e eeuw een papierindustrie. Deze industrie bloeit, onderzoekt, innoveert en experimenteert tot op de dag van vandaag. Kortom, voor CODA meer dan voldoende aanleiding en context om papier en karton als materiaal een hoofdrol te geven en te laten zien hoe het materiaal kunstenaars en ontwerpers wereldwijd inspireert. Dat is niet alleen terug te zien in de vaste collectie van het museum maar ook tijdens de tweejaarlijkse tentoonstelling CODA Paper Art.

Deze site gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer