Charles Young (1990, SCO)

Charles Young, afgestudeerd als architect aan het Edinburgh College of Art, bedacht in 2014 Paperholm. Een project dat hij in het leven riep om niet alleen zijn creativiteit, maar ook zijn vaardigheid als modelbouwer – noodzakelijk voor architecten – te ontwikkelen. Met aquarelpapier –

naar eigen zeggen uitermate geschikt voor modelbouw vanwege de goede balans tussen flexibiliteit en papiersterkte – lijm, een scherp mes en oog voor detail, begon hij met het maken van een papieren model per dag dat hem gemiddeld tussen de dertig minuten en drie uur per dag kostte, afhankelijk van de complexiteit. Na het voltooien van meer dan driehonderd modellen pauzeerde Young in 2014 een paar maanden om de draad in 2015 weer op te pakken. Streven: in augustus van dat jaar moest een uitgestrekte papieren archipel gereed zijn. Inmiddels is het 2021 en weet Young nog altijd niet van stoppen. Hij ontwerpt, maakt en documenteert nog elke dag een nieuw object dat hij online presenteert als animatie. Intussen heeft hij uit alle losse onderdelen ook een aantal eilanden opgebouwd, compleet met huisjes, fabrieken, monumenten en achtbanen.

 

Charles Young, architect and Edinburgh College of Art graduate, came up with the idea for Paperholm in 2014. He initiated the project to develop not only his creativity, but also his skills as a scale model builder, which are indispensable for an architect. Using watercolour paper – perfect for scale model building, as it has exactly the right balance of flexibility and paper strength, according to the artist – glue, a sharp knife and an eye for detail, he started making one paper model per day. This took him between thirty minutes and three hours a day, depending on the complexity of the object. After having finished over three hundred models, Young took a break in 2014 but resumed work a few months later, in 2015. His goal at the time: to finish a vast paper archipelago by August of that year. It is now 2021, and Young still has not stopped. Every day, he designs, creates and documents a new object that he presents online as an animation. In the meantime, he has also built a number of islands from loose objects, complete with houses, factories, monuments and rollercoasters.

 

www.paperholm.com