Charles Clary (1980, USA)

Tijdens CODA Paper Art 2021 stap je als bezoeker letterlijk de fictieve papieren wereld van Charles Clary binnen. Hij transformeert een ruimte in een intieme kamer met een speelse salonachtige verzameling van kleurrijke, papieren werken. Clary maakt intrigerende abstracte composities en landschappen die refereren aan de patronen van geluidsgolven of van virusformaties. Hij is gefascineerd door de visuele gelijkenis van de constructie van microbiële uitbraken en de verbeelding van geluid. De in eerste instantie afschrikkende patronen veranderen in een esthetisch beeld. Doordat de papieren objecten traditioneel zijn ingelijst, roept de installatie een nostalgische sfeer op. Tegelijkertijd is de ruimte zowel angstaanjagend als uitnodigend en laat deze presentatie ons nadenken over de tegenwoordige tijd en de coronapandemie. 

Visitors of Paper Art 2021 literally step into the fictitious paper world of Charles Clary. He transforms a space into an intimate room with a playful, salon-like collection of colourful works made from paper. Clary creates intriguing abstract compositions and landscapes that refer to the patterns of sound waves or virus formations. He is fascinated by the visual similarities between the structure of microbial outbreaks and the visualisation of sound. The initially frightening patterns change into an aesthetic image. Because the paper objects are framed in the traditional way, the installation evokes nostalgia. At the same time, the space is both frightening and inviting, and the presentation makes us reflect on our current times and the corona pandemic. 

www.charlesclary.com