Barbara Wildenboer (1973, RSA)

Barbara Wildenboer combineert analoge en digitale processen om haar collages, wandinstallaties en papieren sculpturen te realiseren. Voor de werken die ze maakt van boeken met kaarten, atlassen en andere wetenschappelijke onderwerpen, gebruikt ze de afbeeldingen die in deze boeken te vinden zijn. Ze snijdt ze uit en geeft ze opnieuw een plek in of rondom het eigenlijke boek. Wildenboer maakt van haar collages delicate en surrealistische landschappen die commentaar geven op menselijk handelen en op bijvoorbeeld de verwaarlozing van het milieu. Wildeboer ziet in de manier waarop wij met de wereld omgaan zowel creatieve als destructieve krachten. Juist deze paradoxale situatie wil ze vangen in haar werk, bijvoorbeeld door gevonden materialen eerst kapot te knippen en daarvan weer een nieuw geheel te maken.

 

Barbara Wildenboer combines analogous and digital processes to realise her collages, wall installations and paper sculptures. When creating works from books with maps, atlases, or books about other scientific subjects, she uses the illustrations in these books. She cuts them out and gives them a new place in or around the original book. Wildenboer’s collages are delicate and surreal landscapes that comment on the actions of humankind, for instance the neglect of nature. Wildeboer recognises both creative and destructive powers in the way we treat the world. It is this paradoxical situation that she wants to capture in her work, for instance by first cutting up found materials and then forming a new object with the remains.

 

www.barbarawildenboer.com