Annelinde de Jong (1982, NL)

Het werk van Annelinde de Jong komt voort uit de behoefte om te verzamelen en te bewaren. Voor het vervaardigen van haar werk zet ze het maakproces van papier in: van plantaardige grondstoffen maakt ze pulp die ze op traditionele wijze verwerkt tot vellen papier. Met deze ongebruikelijke plantenverzameling bouwt De Jong wanden van papier waartoe je je fysiek en zintuigelijk kunt verhouden. Door de buitenruimte naar binnen te halen, reflecteert ze bovendien op onze neiging om de natuur voortdurend te bezitten, te bedwingen en ons toe te eigenen. Voor CODA Paper Art 2021 realiseerde ze Soft Walls. Hiervoor verzamelde ze plantaardig materiaal in de directe omgeving van CODA en gebruikte snoeiafval uit Apeldoornse parken en plantsoenen. Elk plantaardig materiaal geeft zijn eigen kleur, structuur en oppervlak aan het papierwaardoor de directe sporen vaak nog zichtbaar zijn.

 

The work of Annelinde de Jong evolved from a need to collect and conserve. Her work method is based on the production process of paper: using plant materials, she makes a pulp that she turns into sheets of paper in the traditional way. From this unusual collection of plants, De Jong builds walls of paper that spectators can relate to in a physical and a sensory way. By bringing the outside space inside, De Jong reflects on our tendency to own, conquer and control nature. For CODA Paper Art 2021 she realised Soft Walls. For this work, she collected plant materials in the vicinity of CODA, and used trimmings from parks and public gardens in Apeldoorn. Each natural material lends its own colour, structure and texture to the paper. As a result, direct traces of the materials are often still visible.

 

www.annelindedejong.com