Anita Brendgens (1957, NL)

Als een ware alchemist maakt Anita Brendgens papieren afdrukken (replica’s) van objecten uit onze dagelijkse leefomgeving. Haar werken zijn altijd wit en gemaakt van handgeschept papier. Brendgens zoekt voor haar werk naar herkenbare ruimtes waar herinneringen aan vastkleven die ze tot leven roept. In CODA Paper Art 2021 hangt Bank met klok en afvalbak een paar centimeter zwevend boven de grond. Het is een wachtruimte op het station of de lounge van de dienstdoende spoorwegmedewerker. Wachten heeft volgens Brendgens veel facetten. Het kan een levenskunst zijn, een geschenk, een periode om indrukken en ervaringen te verwerken, maar wachten kan ook het pijnlijke wachten op een diagnose betekenen of betrekking hebben op het weerzien van dierbaren. Het feit dat de objecten zweven, zorgt voor een enigszins dromerige sfeer. Die sfeer wordt versterkt doordat de objecten niet helemaal af zijn, ook wel ‘non-finito’ genoemd in de beeldhouwkunst.

Like a true alchemist, Anita Brendgens makes paper prints (replicas) of objects from our daily surroundings. Her artworks are always white and made of handcrafted paper. For her work, Brentgens looks for recognisable spaces with memories attached them; memories that she then brings to life. In Paper Art 2021 a Bank met klok en afvalbak (Sofa with Clock and Rubbish Bin) hovers a few centimetres above the floor. It is either a waiting area at a station or the lounging space of a railway employee on duty. In Brendgen’s view, waiting has many facets. It can be one of the arts of living, a gift, a period in which to process impressions and experiences, but waiting can also be the painful anticipation of a diagnosis, or apply to a reunion with loved ones. The objects float, which gives the work a slightly dreamy quality. That dreamy feel is reinforced by the fact that the objects are not completely finished, which is called ‘non-finito’ in sculpting.

www.anitabrendgens.de