Willem den Ouden (1928)

Willem den Ouden (1928)

De Waal als bron van inspiratie

Willem den Ouden is de enige nog levende kunstenaar wiens werk te zien is in Gelderland Grensland. De nog immer productieve Den Ouden is sinds jaar en dag verknocht aan de rivier de Waal en haar uiterwaarden. In talloze schilderijen, etsen, tekeningen en aquarellen heeft hij het Betuwse rivierenland weergegeven. En niet alleen het landschap, maar ook de eindeloze ruimte daarboven, om zo het verband tussen lucht en land vast te leggen.

Ruw weer boven de uiterwaarden

Begin jaren negentig speelde Willem den Ouden een actieve rol in het verzet tegen de dijkverzwaring langs de Waal. Hoe eeuwig de grote rivieren ook lijken te zijn, ook deze zijn aan verandering onderhevig. Zijn ‘Ruw weer boven de uiterwaarden’ is geschilderd vóór de dijkverzwaring van de Waal en is daarmee een document van het veranderlijke, maar ook onveranderlijke rivierenlandschap.

Willem den Ouden

Eind jaren zestig vestigde Den Ouden zich met zijn vrouw, schilder Ferry Alink, in Varik aan zijn geliefde rivier de Waal. Vijf decennia richtte hij zich daar op het vastleggen van zijn dagelijkse omgeving, werkend in de natuur en zijn atelier. Vanwege zijn gevorderde leeftijd is werken in de natuur onmogelijk geworden; daarom richt Den Ouden zich sinds 2010 geheel op het maken van portretten. Werk van Den Ouden is opgenomen in museale collecties van onder andere het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum Amsterdam en Museum Schloss Moyland in Duitsland.

Beeld: Willem den Ouden (Haarlem 1928), Ruw weer boven de uiterwaarden, 1971. Aquarel, 32,5 x 40,5 cm. Amsterdam, Stedelijk Museum