OPROEP KUNSTENAARS CODA PAPER ART EDITIE 2021

De provincie Gelderland kent al sinds de 16e eeuw een papierindustrie. Deze industrie bloeit, onderzoekt, innoveert en experimenteert tot op de dag van vandaag. Voor CODA meer dan voldoende aanleiding en context om papier en karton als materiaal een hoofdrol te geven en te laten zien hoe het materiaal kunstenaars en ontwerpers wereldwijd inspireert. Dit is terug te zien in de vaste collectie van het museum en tijdens de tweejaarlijkse tentoonstelling CODA Paper Art.

 

CODA Paper Art heeft een internationaal karakter: kunstenaars en ontwerpers van over de hele wereld zijn tot nu toe deel geweest van de tentoonstelling. CODA Paper Art heeft geen thema. Het uitgangspunt is te laten zien wat er recent gemaakt is. Verschillende criteria (technische kwaliteit, originaliteit, de mate van innovatie en experiment, zeggingskracht) spelen een rol bij het maken van de selectie kunstwerken.

 

We nodigen professionele kunstenaars en ontwerpers die werken met papier en/of karton uit een voorstel in te dienen voor CODA Paper Art 2021. Belangrijk is dat het voorgestelde werk recent gemaakt is (niet ouder dan 2 jaar). Voorstellen voor nieuw werk of in situ te maken werk kunnen ook ingediend worden. De tentoonstellingsruimte van CODA is bij uitstek geschikt voor ruimtelijke objecten van formaat.


Dien je voorstel nu in!

Een voorstel voor deelname moet de volgende zaken bevatten om in behandeling te worden genomen:

  • Omschrijving van het werk of het voorgenomen in situ werk
  • Omschrijving van proces, materiaal, formaat, benodigdheden etc.
  • CV kunstenaar
  • Biografie kunstenaar (achtergrond, opleiding, projecten en tentoonstellingscv)
  • Beeld van het werk in hoge resolutie of schetsen van het voorgestelde in situ werk (+ maker, titel, jaartal en naam van het bestand).

 

Let op: het indienen van een voorstel betekent niet dat het werk automatisch opgenomen wordt in de tentoonstelling.

 

Stuur je voorstel tot 01.08.2020 naar CPA@coda-apeldoorn.nl. Inzendingen na 01.08.2020 worden niet bekeken.