Jan Eric Visser (1962, Nederland)

Het transformeren van zijn dagelijks anorganisch huisvuil tot autonome kunst vormt de kern van de werkpraktijk van Jan Eric Visser (1962, Nederland). Al meer dan dertig jaar behoort - onder andere - oud papier tot de materialen die hij hergebruikt. Laag voor laag bouwt hij zijn sculpturen op, zonder lijm toe te voegen, maar door gebruik te maken van in papierpulp aanwezige cellulose en drukinkten. Kranten, maar ook uitnodigingen of affiches worden hergebruikt, net als restanten van devotiekaarsen uit een Katholieke kerk waarmee hij zijn werken impregneert. De mysterieuze beelden ontstaan vanuit het materiaal en tonen zich als het ware aan de kunstenaar: “Form Follows Garbage”, zoals Visser het proces zelf omschrijft. Verstilling, intimiteit en intensiteit – zoals bijvoorbeeld een moment alleen in een bos kan opleveren - zijn gevoelens die worden uitgedrukt. Overconsumptie, schaarste van grondstoffen en circulariteit zijn terugkerende thema’s.

www.janericvisser.nl

Instagram

 

Transforming his everyday inorganic domestic waste into autonomous art is the key principle of Jan Eric Visser’s practice. For over 30 years, waste paper has been among the materials he reuses. He builds up his sculptures without adding glue but by using the cellulose and printing inks present in the paper pulp. Newspapers, invitations or posters are used, as are the remains of votive candles, which he uses to impregnate his work. The mysterious sculptures develop out of the material and show themselves to the artists, as it were: “Form Follows Garbage”, as Visser describes the process himself. Tranquillity, intimacy and intensity – as can occur during a moment alone in the woods – are emotions that are expressed. Issues like overconsumption and circularity are recurring themes. 

Jan Eric Visser

Zonder titel - 2017

Zonder titel - 2017-2018

Zonder titel - 2017

Zonder titel - 2018