Erik van Maarschalkerwaard (1966, Nederland)

Speciaal voor de CODA Paper Art bouwde Erik van Maarschalkerwaard in CODA Museum het zogenaamde ‘conciliatiekabinet’. Een reconstructie van een postkantoor dat bestaan zou kunnen hebben in een Tsjechoslowaaks grensstadje ten tijde van de Koude Oorlog. Wat was hierin de rol van de fictieve postbeambte Romann Jӓger? Je ziet het in de gebruikte materialen, maar ontdekt ook de prachtige achterliggende verhalen over verzoening en verbroedering via diverse manieren van communiceren.

 

www.erikvanmaarschalkerwaard.nl

Erik van Maarschalkerwaard

postzegelboek uit Het Conciliatiekabinet van Roman Jaeger

postzegelpatroon voor Het Conciliatiekabinet van Roman Jaeger

Detail uit Het Conciliatiekabinet van Roman Jaeger, collage Romann Jägers Verein