Emily Kame Kngwarreye (1910-1996, Utopia, Australië)

Toen Emily Kame Kngwarreye in de zeventig was bekeerde zij zich nog tot de techniek van schilderen op canvas, na decennia van schilderen vanuit ceremoniële context, haar werk met de Utopia Women's Batik Group en haar leven als kamelenhandelaar. In een buitengewoon vruchtbare acht jaar van professionele schilderkunst maakte ze abstracte versies van de ceremoniële kunstwerken die ze gewend was te maken, met beelden van de flora en fauna van haar land.

In de tentoonstelling

Emily Kame Kngwarreye, untitled (awelye), 3 pieces, acrylic on paper, private collection, courtesy Utopia Art Sydney & UNTITLED, synthetic polymer paint on paper, 1994, collection Coote Family, Fitzroy (werk links boven)

Emily Kame Kngwarreye, untitled (awelye), 3 pieces, acrylic on paper, private collection, courtesy Utopia Art Sydney & UNTITLED, synthetic polymer paint on paper, 1994, collection Coote Family, Fitzroy (werk links boven)

Emily Kame Kngwarreye, untitled (awelye), 3 pieces, acrylic on paper, private collection, courtesy Utopia Art Sydney & UNTITLED, synthetic polymer paint on paper, 1994, collection Coote Family, Fitzroy