Uitslag dicht- en fotografiewedstrijd ‘Vrijheid’

‘75 jaar vrijheid in Apeldoorn’ was aanleiding voor een bijzondere fotografie- en dichtwedstrijd die eerder dit jaar door CODA georganiseerd werd. Ter inspiratie maakten stadsdichter Herman Kattemölle en stadsfotograaf Sven Scholten respectievelijk een inspirerend gedicht en foto rond het thema van deze wedstrijd, Vrijheid.

 

Deelnemers werden uitgedaagd om in een foto of gedicht te laten zien wat (on)vrijheid voor hen betekent. Een thema dat sinds half maart ook een heel eigen en totaal andere dimensie heeft gekregen. Een dimensie die wij, toen we deze wedstrijd uitschreven, nooit hadden kunnen bedenken. Wij zijn verheugd dat desondanks toch enthousiast op onze oproep gereageerd is.

 

De jury bestond uit Herman Kattemölle (stadsdichter Apeldoorn), Hanz Mirck (docent Nederlands en oud-stadsdichter Apeldoorn), Sven Scholten (stadsfotograaf Apeldoorn), Jasper van der Graaf (artistiek leider ACEC) en juryvoorzitter Carin Reinders (directeur-bestuurder van CODA). Zij beoordeelden de in totaal 38 inzendingen en kozen per categorie drie winnaars.

Winnaars fotowedstrijd

De winnaar in de categorie fotografie is Nadja Willems met Vrijheid doe je zelf #doeslief.

De jury is van mening dat dit werk een sterke compositie heeft en gebruikmaakt van sterke, complementaire kleuren. Een vrouw in meditatiehouding zittend op een bunker; beladen erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog met de graffiti-spreuk #Doeslief. Bijna meer een beeld dan een foto.

 

De tweede prijs is voor Mieke Bakker-Beun met Nieuwe generatie viert vrijheid.

De jury vond vooral de trotse, volwassen familieleden op de stoep die naar de musicerende kinderen onder de pergola kijken bijzonder grappig en liefdevol. Waarschijnlijk een tafereel op Koningsdag 2020; op afstand, maar wel met muziek en oranje versierselen. Goede focus door de pergola als compositorisch element. Geen bewerkte of geënsceneerde fotografie, maar heel helder en duidelijk in boodschap en techniek.

 

De derde prijs is voor Hennie Hassink met de foto Kamperen met kleinkinderen.

Ook dit beeld heeft elementen van heldere, niet gefotoshopte fotografie en toont een grootvader met zijn kinderen aan het ontbijt op de camping. 

 

Winnaars fotowedstrijd

Eerste prijs: Nadja Willems - Vrijheid doe je zelf #doeslief

Tweede prijs: Mieke Bakker-Beun - Nieuwe generatie viert vrijheid

Derde prijs: Hennie Hassink - Kamperen met kleinkinderen

Winnaars dichtwedstrijd

De eerste prijs is voor Piet van Sluijs met zijn Haiga: Vrijheid.

Het is een Haiku, een vorm van Japanse dichtkunst. Een Haiku wordt geschreven in drie regels met vastgelegde lettergrepen per regel. Deze Haiku over vrijheid is technisch goed, raak en krachtig.

 

De tweede prijs is voor Sim van den Berg met Een vrije wereld.

De dichter denkt in stapelende beelden en de compositie eindigt in een spannend contrast.

 

Dick J. van Welzen won met Vrijheid de derde prijs.

De cadans en woordkeuze in dit gedicht is heel prettig en de schoonheid zit vooral in de laatste twee strofen.

 

Deze winnaars zijn vanaf vrijdag 19 juni ook te zien in een tijdelijke expositie in CODA Centrale Bibliotheek.

Winnaars dichtwedstrijd

Eerste prijs: Piet van Sluijs - Haiga: Vrijheid

Tweede prijs: Sim van den Berg - Een vrije wereld

Derde prijs: Dick J. van Welzen - Vrijheid