Huisregels CODA Museum

1. De kunstvoorwerpen mogen niet worden aangeraakt, tenzij expliciet staat vermeld dat het wel mag.

2. Voor een bezoek aan de museumzalen dienen rugzakken, en tassen groter dan A4-formaat in de kluisjes van de garderobe te worden gelegd.

3. Statieven, Nordic wandelstokken en paraplu’s dienen in de opbergruimte naast de balie te worden geplaatst.

4. Jassen dienen in de garderobe te worden opgehangen.

5. Fotograferen is toegestaan, tenzij expliciet staat aangegeven dat het niet mag. Fotograferen voor commerciële doeleinden en met statief is niet toegestaan.

6. Buggy’s en wandelwagens met kinderen zijn toegestaan.

7. Eten en drinken in de expositiezalen is niet toegestaan. Meegebrachte etenswaren mogen niet in het CODA Café worden genuttigd.

8. Roken is uitsluitend toegestaan op het buitenterras.

9. Schrijven of tekenen in de museumzalen is toegestaan, maar alleen met potlood, kleurpotlood of ballpoint. Het is niet toegestaan tegen de muren te schrijven. Op de grond zitten kan alleen wanneer de situatie (drukte) het toelaat.

10. Rennen, stoeien en schreeuwen is niet toegestaan.

11. Andere bezoekers van CODA Museum stellen het op prijs als u uw telefoon voor het betreden van de tentoonstellingsruimte uitzet.

12. Aanwijzingen van het personeel dienen altijd te worden opgevolgd.

13. Blindegeleidehonden zijn in het museum toegestaan, andere honden niet.

Huisregels CODA Archief en Kenniscentrum

Het Kenniscentrum is de informatiebalie voor Archief, Bibliotheek en Museum. Het is het deel waar orginelen geraadpleegd kunnen worden. Dat betekent dat u zich dient te houden aan de volgende regels:

1. Voordat u plaats neemt aan de tafel voor archiefonderzoek wordt u verzocht u bij uw eerste bezoek in te schrijven aan de balie van het Kenniscentrum. 

2. Jassen en tassen (ook handtasjes en laptoptasjes) moeten opgeborgen worden in de garderobe of in een kluisje bij de ingang van het Kenniscentrum.

3. In het Kenniscentrum wordt stilte op prijs gesteld, daarom is het gebruik van mobiele telefoons, MP3 spelers o.i.d. niet toegestaan.

4. Eten en drinken is niet toegestaan.

5. Huisdieren worden niet toegelaten.

6. Het aanvragen van archiefmateriaal dient via de medewerker van het Kenniscentrum te geschieden.  
Hiervoor moet een aanvraagformulier ingevuld worden. Deze vindt u op de middenconsole van de tafel.

7. In principe kunt u alle archiefstukken in origineel raadplegen, tenzij:

 • de stukken niet openbaar zijn
 • de stukken in slechte staat verkeren
 • de stukken waarvan een duplicaat (microfiche of microfilm) aanwezig is.


8. Originele documenten moeten zorgvuldig behandeld worden:

 • men mag de archiefstukken alleen aan de daarvoor bestemde tafel raadplegen
 • het met vochtige vingers omslaan van de bladzijden is niet toegestaan
 • vermijd vouwen of kreuken
 • u mag de stukken niet gebruiken als onderlegger bij het schrijven, er op leunen of er voorwerpen opzetten
 • verwijder geen labels, nietjes of ander bind- en verpakkingsmateriaal van het archiefstuk
 • het is niet toegestaan de volgorde van archiefstukken te veranderen, op de stukken te schrijven of eigen papieren toe te voegen
 • meld elke beschadiging of verkeerde berging van een archiefstuk aan de medewerker.


9. Readerprints of fotokopieën kunt u zelf maken op de desbetreffende apparaten.  
U mag echter zelf geen kopieën op het kopieerapparaat maken van originele documenten (archiefstukken). De medewerkers van het Kenniscentrum kunnen dit wel voor u doen, tenzij het kwetsbare stukken betreft (b.v. stukken met zegels). 
Ook kunnen van archiefstukken op een andere wijze (scans en foto’s) reproducties worden gemaakt. Deze kunt u bij de balie bestellen. 
Van archiefstukken mogen na overleg met de medewerker van het Kenniscentrum wel foto’s gemaakt worden voor eigen gebruik, indien u gebruik maakt van een fototoestel zonder flits. Voor foto’s bedoeld voor publicatie zijn gebruiksrechten verschuldigd. De prijslijst is in te zien bij de balie.
Het is verboden stukken zelf te scannen.
Uit boeken mag wel zelf gekopieerd worden, mits het boek niet van voor 1900 dateert. 

CODA verwacht dat u zich houdt aan zowel de voorschriften in dit reglement als aan de aanwijzingen van de Kenniscentrummedewerkers. Bij weigering kan u de toegang tot het Kenniscentrum worden ontzegd.

De Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995 zijn van toepassing.
 

Huisregels CODA Bibliotheken

Het is in de CODA Bibliotheken niet toegestaan:

 • meegebracht eten en drinken te nuttigen
 • te roken
 • drugs te gebruiken
 • te slapen
 • andere bezoekers of personeel te hinderen
 • aanstoot te geven aan anderen
 • honden mee naar binnen te nemen; blindengeleidehonden zijn wel toegestaan.

Kinderen spelen in CODA Junior op eigen risico.

Deze site gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer