Alicia Minnaard

Alicia Minnaard ontwerpt unieke, futuristische kleding, gemaakt van afvalmaterialen. Ze plaats in haar designproces vraagtekens bij ontwikkelingen in de samenleving (met name milieu-gerelateerd) en vraagt zich bovendien af wat onze rol en bestaan in fictieve werelden zou kunnen zijn. Haar collecties vormen een verhaal over hoe we ons leven kunnen leiden met daarbij een belangrijke rol voor de drager en hoe deze het verhaal voort zal zetten. Minnaard werkt met materialen die vaak als afval worden gezien, waarbij zij juist graag zou willen dat we ze als luxegoed beschouwen.

Noeskwam: A Model For A Qualitative Society

De kledingcollectie Noeskwam toont een model van een kwalitatieve samenleving op een vuilnisbelt die middenin de zee drijft. De bewoners koesteren het vuilniseiland, hun eigen gecreëerde utopische woonplaats. De hechte groep ontwikkelt samen een nieuwe samenleving die het belang van de speelse elementen in het dagelijks leven toont, de enige hulpbron die ze hierbij hebben is het afval en plastic dat aan land spoelt. De bewoners maken diverse objecten van gevonden materiaal, van alledaagse gebruiksvoorwerpen tot kleding. Ze zien afval als een kostbaar materiaal, niet alleen omdat het hun enige hulpbron is, maar ook omdat het voor eeuwig mee zal gaan. Noeskwam laat ons met de Avonturier, zijn leerling en de dokter een nieuwe benadering zien van het gebruik van plastic afval, te ontdekken aan de hand van de kledingstukken in de expositie Fashion Recycling in de Showroom van CODA ExperienceLab. Bij de Avonturier en zijn leerling maakt Minnaard gebruik van het op elkaar strijken van plastic materialen zodat ze samensmelten, een techniek die met regelmaat terugkeert in de activiteitenprogrammering van de Plastic Recycle Hub in CODA ExperienceLab. In één van de wonderkamers die je open kunt maken in de kasten in de Showroom ontdek je ook een schets van het werkproces richting Noeskwam.

Collectie Noeskwam

Collectie Noeskwam

Collectie Noeskwam