Beauty of the Battle

Beauty of the Battle

Verzet!

Wanneer zeg je nee? Wanneer zeg je stop? Wanneer laat jij je stem horen? Wanneer zet jij je handtekening? Wanneer ga jij de straat op met een bord? Hoe belangrijk is jouw vrijheid? Hoe belangrijk is die van een ander? Kan elke mening vrij geuit worden? Zit er schoonheid in geweld? Zit er schoonheid in verzet? Zou jij je opofferen voor iemand anders? Tot hoever ga jij?

Beeld: Mohau Modisakeng, Ditaola XIV, 2014, THE EKARD COLLECTION

Fresku over Verzet!

Let op: wanneer je klikt op afspelen slaat YouTube een cookie op. Dat is een klein tekstbestand dat YouTube informatie geeft over websites die gebruikers bezoeken.

Wanneer ga jij in verzet?

Dat is de centrale vraag bij het educatief programma Verzet!, onderdeel van de tentoonstelling Beauty of the Battle in CODA Museum. Aan de hand van museumen archiefstukken gaat de CODA docent in gesprek met leerlingen over kunst, geweld en verzet. Het werk uit de tentoonstelling dat de leerlingen het meest raakt, vormt het uitgangspunt voor het maken van een gedicht, ‘spoken word’ of rap in de klas. Verzet! kan vakoverschrijdend worden ingezet; de thematiek kan worden benaderd vanuit diverse vakken, nader in te vullen door de school zelf. Denk hierbij aan: beeldende vorming, maatschappijleer, geschiedenis, Nederlands en muziek. Vakoverschrijdende inzet wordt aanbevolen gezien dit de kwaliteit van het werk van de leerlingen kan bevorderen. Het project bestaat voor de school uit drie onderdelen. Vanuit het programma Verzet! zal een subtentoonstelling ontstaan, tentoongesteld in CODA Atelier.
Deze tentoonstelling Verzet!, opent in het klein gelijktijdig met Beauty of the Battle op 30 september 2018 en ontwikkelt zich geleidelijk met bijdragen van scholen en bezoekers van CODA. In december 2018 zullen alle bijdragen op
deze wijze onderdeel worden van de tentoonstelling en vormt de inbreng van jongeren een nieuw verhaal bij de tentoonstelling Beauty of the Battle.

Onderdeel 1. Bezoek aan Beauty of the Battle – CODA Museum – oktober 2018 - 90 min.

Tijdens het bezoek aan CODA Museum worden leerlingen met interactieve opdrachten betrokken bij het thema verzet. Diverse werken uit CODA Museum en CODA Archief worden bekeken waarbij wordt ingegaan op de achterliggende thematiek. Het bezoek wordt afgesloten met een keuze van een kunstwerk waarmee zij in de klas aan de slag zullen gaan.

Onderdeel 2. De ‘Battle’ – oktober/november 2018 – 1 lesuur

De gastles op school neemt een lesuur in beslag. In dit lesuur gaan de leerlingen met het gekozen kunstwerk of archiefstuk een gedicht, ‘spoken word’ of raptekst maken. Centraal staat hierbij de vraag: wanneer ga jij in verzet?

Onderdeel 3. Registratie – oktober/november 2018 - 1 lesuur

De tweede gastles op school gaat over het vastleggen van de gemaakte tekst. De CODA docent daagt uit en begeleidt de leerlingen bij de uitvoering en/of het vastleggen van de battles.

Praktische vragen

Met hoeveel klassen kan ik mijn school aanmelden?
U kunt een onbeperkt aantal klassen aanmelden.

Moeten de twee lesuren achter elkaar plaatsvinden?
Dat is niet noodzakelijk, maar wel wenselijk.

Moet er een leerkracht van school aanwezig zijn tijdens de gastlessen?
Ja, er wordt een leerkracht van de school als aanwezig verwacht tijdens de gastlessen.

Zijn er kosten verbonden aan dit project?
Nee, er zijn geen kosten verbonden aan dit project. De gastles en het materiaal zijn gratis met dank aan het Nationaal Fonds voor Vrede en Veteranenzorg.

Noot: een blokuur van minimaal 2 uur waarin les 2 en 3 behandeld kunnen worden heeft de voorkeur.