De EU en de Coronacrisis

De Europese Commissie werkt dag en nacht om de gezondheidsrisico’s en de economische gevolgen van het coronavirus in te perken. Negen Commissarissen zijn ingeschakeld in het EU-responsteam, dat de gezamenlijke acties coördineert. Alle achtergrondinformatie en relevante documenten over de aanpak van de Commissie zijn te vinden op een speciale webpagina

Website voor veilig reizen in de EU

De Europese Commissie heeft Re-open EU gelanceerd, een website en app ter ondersteuning van een veilige herstart van reizen en toerisme in heel Europa.

Het platform bevat actuele informatie over de grenzen, de beschikbare vervoers- mogelijkheden en toeristische diensten in de EU-landen. Op Re-open EU vindt u ook praktische, door de lidstaten verstrekte informatie over reisbeperkingen en de geldende maatregelen op het gebied van volksgezondheid en veiligheid, zoals het afstand houden en het dragen van maskers.

Re-open EU verzamelt alle actuele informatie van de Commissie en de lidstaten op één plaats en is daardoor hét punt voor iedereen die in de EU reist. Gebruikers kunnen via een interactieve kaart informatie, updates en advies over elk van de EU-landen raadplegen.

De informatie is — in de 24 officiële talen van de EU — gemakkelijk toegankelijk.

reopen.europa.eu

Maatregelen

Hieronder vind je de door de Europese Commissie voorgestelde maatregelen om de uitbraak van het coronavirus te bestrijden. De maatregelen kunnen samengevat worden in vijf overkoepelende thema’s.

 

1.      Bevoorrading van medisch materiaal

Om het hoofd te bieden aan mogelijke tekorten aan medisch materiaal, zoals beschermende kleding, testkits voor het coronavirus of beademingstoestellen, heeft de Europese Commissie gezamenlijke openbare aanbestedingen in gang gezet.

De eerste daarvan, voor beschermend materiaal, is reeds succesvol afgerond; de andere aanbestedingen worden ook nog deze maand afgerond.

Daarnaast legt de EU ook een RescEU-noodvoorraad aan medisch materiaal aan met een budget van 80 miljoen euro, om bij te springen in de landen waar de nood het hoogst is. De regels rond CE-certificering zijn tijdelijk versoepeld, zodat de lokale productie van mondkapjes sneller van de grond kan komen.

Tot slot heeft de Commissie ook een tijdelijk exportverbod op medisch materiaal ingesteld naar derde landen en maatregelen genomen voor een betere verdeling van het beschikbare materiaal tussen de lidstaten.

 

2.      Transport

Om de continuïteit van de aanvoer van medisch materiaal en ook andere goederen in de lidstaten te verzekeren, heeft de Commissie de lidstaten verzocht om zogenoemde “green lanes” in te stellen aan de grote grensovergangen. Verschillende EU-landen hebben de grenzen tijdelijk gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Met de green lanes zou de wachttijd voor goederenvervoer aan de grensovergangen beperkt moeten worden tot maximaal 15 minuten. Hierdoor kunnen het medisch materiaal en andere voorraden sneller over de lidstaten worden verspreid en kunnen we de werking van de interne markt beschermen.

Ook heeft de Commissie een oproep gedaan om luchtvrachttransport draaiende te houden om zo snel medisch materiaal te kunnen vervoeren.

Ten derde heeft de Commissie praktische adviezen gepresenteerd om vrij verkeer van cruciale werknemers binnen de EU te waarborgen. Deze adviezen moeten onder meer een oplossing bieden voor de seizoenarbeiders in de landbouwsector. Ook medewerkers in gezondheids- en ouderenzorg, kinderopvang, wetenschappelijk medewerkers in gezondheidssector, personen die medische hulpmiddelen installeren, brandweerlieden, politieagenten en werknemers in de vervoerssector moeten vlot de grens over kunnen

 

3.      Corona-investeringsinitiatief

De Commissie heeft het corona-investeringsinitiatief gelanceerd om het coronavirus te bestrijden. Hiervoor wordt het nog ongebruikte geld binnen de EU-cohesiefondsen vrijgemaakt. In totaal is er voor de hele EU 65 miljard euro beschikbaar. Daarnaast mobiliseert de EIB-groep voor 40 miljard euro financiering voor bedrijven, en in het bijzonder voor het mkb.  De zwaarst getroffen lidstaten kunnen ook een beroep op het Europees Solidariteitsfonds doen.

Naast het corona-investeringsfonds, heeft de Commissie ook 47,5 miljoen euro uitgetrokken voor onderzoek naar het coronavirus. Bij 9 van de 17 projecten die geld toegekend krijgen, is een Nederlands bedrijf betrokken.

 

4.      Economische maatregelen

Om ervoor te zorgen dat lidstaten de economische klap voor huishoudens en bedrijven zoveel mogelijk kunnen opvangen met hun nationale begroting, wordt het Stabiliteits- en Groeipact tijdelijk zo flexibel mogelijk toegepast en worden de regels voor staatssteun versoepeld. Zo komen er genoeg middelen vrij voor de nationale overheden om bedrijven in moeilijkheden te ondersteunen, om te investeren in de zorgsector en om de algemene economie te stimuleren.

 

5.      Repatriëring van EU-burgers uit het buitenland

De Commissie helpt Europeanen die in het buitenland gestrand zijn om terug naar huis te komen, door repatriëringen vanuit de hele wereld naar de EU te coördineren en mede te financieren. Zodra een EU-land een beroep doet op het EU-mechanisme voor civiele bescherming, coördineert het Coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties (ERCC) van de Commissie alle acties met de Europese Dienst voor extern optreden en met de overheden in de andere EU-landen. In totaal zijn op deze manier tot nu toe bijna 5000 mensen gerepatrieerd.