Berichten uit de raad

Berichten uit de raad

Bijzondere berichten uit de raadsnotulen

De raadsnotulen van de gemeente Apeldoorn uit de periode 1916-1985 zijn online te raadplegen bij CODA Archief. We hebben daarom een aantal parels uit dit archief voor u op een rij gezet.

Wat is er mis met 'Dorpstraat'?

arrow-large Created with Sketch.

Op 13 juli 1917 discussieert de raad kort over een voorstel om de Dorpstraat te hernoemen naar Hoofdstraat. Het voorstel is afkomstig uit de plaatselijke middenstand. De helft van de raad begrijpt niet waarom de naamsverandering nodig is: "wat is er mis met de naam ‘Dorpstraat’? En wat als er later misschien een belangrijkere straat dan de Hoofdstraat wordt aangelegd; moet die dan niet Hoofdstraat gaan heten?"
Voorstanders vinden dat Hoofdstraat beter past bij een gemeente die zijn dorpse karakter heeft verloren en als de middenstand er nou baat bij zegt te hebben, waarom dan niet? Het kost de gemeente immers niks... Onder het uitspreken van de dooddoener “We moeten niet altijd achteruit, maar ook vooruit zien” wordt de naamsverandering uiteindelijk met 12 tegen 11 stemmen aangenomen. Bekijk de notulen van de raadsvergadering uit 1917.

Mussert op de loonlijst (bijna)

arrow-large Created with Sketch.

In 1918 zoekt de gemeente een nieuwe Adjunct-directeur Gemeentewerken. De selectiecommissie beveelt twee namen aan: W. Nolen en A.A. Mussert. Het wordt Nolen met 19 tegen 5 stemmen. Waarschijnlijk werd Mussert, die op dat moment pas 24 jaar oud was en nog maar net geslaagd was voor het examen van civiel ingenieur, te jong bevonden voor deze belangrijke functie. In oktober 1934 duikt Musserts naam opnieuw op in de notulen. Dan is hij inmiddels leider van een omstreden Beweging. Dat hij ooit bijna aangesteld was op een belangrijke post in het gemeentelijk apparaat, weet dan al niemand meer. Zoek naar Mussert in de Raadsnotulen.

Wildgroei in Beekbergen

arrow-large Created with Sketch.

Op 9 juni 1938 is er een interpellatie door raadslid Hoogstraal-De Haan: In Beekbergen is een beweging gaande. Veel Beekbergers hebben in de voorgaande jaren hun kippenhokken en -schuren omgebouwd tot zomeroptrekjes. De gemeente heeft, in de strijd tegen deze ontsierende bouwsels, nu bevolen om alle houten zomerhuisjes op te doeken. Het jaar daarop is er opnieuw discussie. De Beekbergenaren hebben hun zomeroptrekjes weer herbestemd voor de kippenhouderij, maar daarmee zijn de onooglijke bouwwerken dus nog niet verdwenen. Bekijk de notulen van de raadsvergadering.

Vluchtelingenproblematiek

arrow-large Created with Sketch.

In 1917 ontstaat er een tekort op de begroting voor gezondheidszorg. Belangrijke oorzaak van dit tekort zijn de uitgaven voor verpleging van Belgische vluchtelingen. Gelukkig schiet het ‘Nederlandsch Comité tot steun van Belgische en andere slachtoffers’ te hulp en wordt zo het dreigende gat gedekt. Lees meer over belgische vluchtelingen in de raadsnotulen.

In november 1938 dienen zich Joodse vluchtelingen uit Duitsland aan. Het Apeldoorns college van Burgemeester en Wethouders wil hier het landelijk beleid afwachten. Raadslid Hoogstraal-De Haan maakt zich echter zorgen over het geestelijk en moreel peil van die regering: “De vreselijke dingen die aan de grens en op Schiphol gebeurd zijn, zijn geestelijk noch moreel opwekkend. Ondanks de aandrang uit het gehele land […] heeft de regering meer dan een week laten verlopen voor er van opname van vluchtelingen sprake kon zijn. Men moet er niet aan denken hoeveel er over die grens geleden is in die week, in dit barre jaargetijde.” Lees meer over de opvang van Joodse vluchtelingen in de raadsnotulen.