Het Apeldoornsche Bosch

Het Apeldoornsche Bosch

Audiotour

Op initiatief van het Comité Herdenking Apeldoornsche Bosch en in samenwerking met ’s Heeren Loo is door CODA een audiotour samengesteld over het Apeldoornsche Bosch. Het startpunt van de audiotour is ’s Heeren Loo, locatie Groot Schuylenburg – Regenboogbrink 20 Apeldoorn. De toegang is gratis.

Jeugdboek over Apeldoornsche Bosch

Hanna’s reis is het verhaal van een meisje dat terechtkomt in de Joodse psychiatrische inrichting het Apeldoornsche Bosch, op de afdeling voor moeilijk opvoedbare kinderen. Het is 1942 en in Amsterdam worden de Joden uit hun huizen gehaald – ook Hanna’s familie. In het Apeldoornsche Bosch lijken het Joodse personeel en de bewoners veilig te zijn. Maar op 21 januari 1943 wordt de inrichting plotseling ontruimd. Wie niet kan vluchten, moet mee. De trein gaat direct naar vernietigingskamp Auschwitz.

Dit leesboek voor kinderen is in 2012 geschreven door Martine Letterie in opdracht van CODA. Het belangrijkste thema van het boek, de ontruiming van het Apeldoornsche Bosch op 21 januari 1943, heeft enorme impact gehad op de geschiedenis van Apeldoorn. CODA hecht veel belang aan dit verhaal en heeft Martine Letterie daarom gevraagd het in een kinderboek te verwerken. Alle scholen in Apeldoorn hebben van de gemeente Apeldoorn twee exemplaren van deze titel ontvangen.

Lespakket voor scholen

Speciaal voor scholen is een educatieve box samengesteld waarmee leerkrachten en leerlingen (11-14 jaar) samen op zoek kunnen naar de feiten achter Hanna's reis. Met behulp van diverse werkbladen en bronkaarten leren de scholieren de emoties van het boek te koppelen aan de werkelijke geschiedenis; de Jodenvervolging in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het lespakket kan zowel door primair onderwijs, als door voortgezet onderwijs worden gebruikt. Bekijk onze educatieve programma's.

Hanna's reis

Lesmateriaal Hanna's reis

Jeugdboek Hanna's reis

Documentaire 'Veilig in het Bosch'

Erik Willems (freelance documentairemaker voor o.a. Andere Tijden) en Alex Bakker (historicus en documentairemaker) hebben voor de documentaire Veilig in het Bosch interviews gemaakt met mensen die de ontruiming van het Apeldoornsche Bosch hebben meegemaakt. Hiermee is een prachtige oral-history document voor de Apeldoornse bevolking gemaakt. De documentaire Veilig in het Bosch is tot stand gekomen met financiële bijdragen van Monuta, Rabobank, Omroep Gelderland en CODA.