Onderzoeken

Cultuurhistorische analyses

De gemeente Apeldoorn laat sinds 2002 cultuurhistorische analyses maken van verschillende deelgebieden in de gemeente. In deze rapporten treft u een schat aan historische informatie, beeld- en kaartmateriaal aan. Bekijk alle cultuurhistorische analyses van de gemeente Apeldoorn.

Cultuurhistorische Waardenkaart Gemeente Apeldoorn (2004)

De Cultuurhistorische waardenkaart is opgesteld als eerste grofmazige inventarisatie van het erfgoed in de hele gemeente, voor de cultuurhistorische waardenkaart die is opgenomen in de Nota I-cultuur (p.32).

Meer onderzoeken

Documentaties en onderzoeken van bouwwerken en complexen

De gemeente Apeldoorn stimuleert het onderzoeken en/of documenteren van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en complexen die worden getransformeerd of afgebroken. Diverse rapporten zijn opgesteld in opdracht van, of op instigatie van de vakgroep. Bekijk alle rapporten.

Archeologische SAGA-rapporten

De meeste archeologische onderzoeken worden door archeologische onderzoeksbureaus uitgevoerd en door hen uitgegeven. Maar af en toe voert de gemeente Apeldoorn zelf onderzoek uit of werken we samen met anderen aan een onderzoek. Dit wordt dan uitgegeven in de SAGA-reeks van de Sectie Archeologie Gemeente Apeldoorn. Bekijk alle SAGA Rapporten.

Archeologische kenniskaart

De archeologische kenniskaart vormt de basis van de archeologische beleidskaart. De kaart verzamelt alle beschikbare archeologische kennis binnen de gemeente Apeldoorn. Een deel van de bestanden uit 2012 zijn hier beschikbaar. GIS-bestanden zijn op te vragen via archeologie@apeldoorn.nl. De laatste versie van de kaart is te bekijken in de gemeentelijke RI-viewer.

Archeologische jaaroverzichten

Elk jaar vinden vele archeologische onderzoeken en andere archeologische activiteiten plaats binnen de gemeente Apeldoorn. In de jaaroverzichten vind u hiervan korte verslagen met foto’s. Bekijk alle archeologische jaaroverzichten.