Gemeentelijk erfgoedbeleid

Cultuur- en Erfgoednota Apeldoorns karakter!

Cultuur en erfgoed versterken de identiteit van Apeldoorn. Ze brengen kleur en levendigheid en maken Apeldoorn tot een fijne plek. Met de Cultuur- & Erfgoednota werkt Apeldoorn aan een onderscheidend cultuuraanbod, aan beleefbaar erfgoed en aan lokale cultuur- en erfgoededucatie. Zodat iedereen actief en laagdrempelig van cultuur en erfgoed kan genieten. Deze nota is sinds 1 januari 2021 van kracht.

Archeologische beleidskaart

Op de archeologische beleidskaart is voor de hele gemeente de verwachting op archeologische overblijfselen aangegeven. Afhankelijk van die verwachting geldt een bepaald beleid: wanneer bij een ontwikkeling archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Het rapport bij de beleidskaart bevat ook een voor breed publiek geschreven tekst met veel afbeeldingen over archeologie en de geschiedenis van archeologisch onderzoek in gemeente. De archeologische beleidskaart is gebaseerd op de archeologische kenniskaart. De beleidskaart is ook als GIS-bestand op te vragen via archeologie@apeldoorn.nl en te bekijken in de gemeentelijke RI-viewer.

Cultuurhistorische beleidskaart Gemeente Apeldoorn (2006)

De Cultuurhistorische beleidskaart is een belangrijk instrument binnen het ruimtelijk domein. De cultuurhistorische beleidskaart geeft per gebied aan in welke mate cultuurhistorische waarden aanwezig zijn en welk type onderzoek moet worden uitgevoerd.

Handreiking voor archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek

In de handreiking voor archeologische bedrijven is aangegeven welke informatie en werkwijze de sectie Archeologie van de Gemeente Apeldoorn graag gebruikt ziet bij een bureau- en verkennend booronderzoek.

Monumenten

Informatie over monumenten in de gemeente Apeldoorn is te vinden in de gemeentelijke RI-viewer. Hier vindt u de Rijks- en gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden op kaart met bijbehorende informatie. Van alle of een selectie van de monumenten kunt u desgewenst een lijst maken. Redengevende beschrijvingen van specifieke monumenten zijn op te vragen via cultuurhistorie@apeldoorn.nl.

Redengevende beschrijvingen beschermde gezichten

In de gemeente Apeldoorn zijn er drie van Rijkswege beschermde gezichten en drie Gemeentelijke beschermde gezichten. In deze gebieden wordt de cultuurhistorisch waardevolle ruimtelijke inrichting tot op zekere hoogte beschermd via de bestemmingsplannen. De bescherming is steeds gebaseerd op de Redengevende Beschrijvingen van die gebieden.

Bekijk alle Redengevende Beschrijvingen.