Symposium Wolven en slakken

van
17.05.2019 12:30
t/m
17.05.2019 17:30

Symposium Wolven en slakken

IJzerwinning op de Veluwe

Vrijdag 17 mei | CODA Museum | € 10,- of € 5,- voor Museumkaarthouders en CODA-pashouders

IJzerkuilen waar klapperstenen werden gedolven, houtskoolmeilers waarin hout werd verkoold, slakkenhopen waar het afval werd gedumpt en aarden burgen die het gebied mogelijk beschermden: op de Veluwe liggen na meer dan duizend jaar nog steeds grotendeels zichtbaar de resten die het verhaal vertellen van haar grootschalige vroegmiddeleeuwse ijzerproductie. Een verhaal dat we te danken hebben aan Jaap Moerman, die deze sporen in het midden van de 20e eeuw ontdekte en er op wetenschappelijke wijze onderzoek naar deed. Vanaf de jaren 70 werd het onderwerp opgepakt door universitair onderzoekers Anthonie Heidinga, Matthijs van Nie en Ineke Joosten die een uitgebreider beeld schetsten. Door verschillende onderzoeken de afgelopen jaren kan dit verhaal aangevuld en deels herschreven worden. Tijdens het symposium leren we deze vroegmiddeleeuwse ijzerwinning kennen en horen we over de nieuwe ontdekkingen daarbinnen. Het symposium is daarmee interessant voor iedereen, als eerste inleiding, maar ook als verdieping op het onderwerp!

Programma

Vroegmiddeleeuwse ijzerindustrie op de Veluwe
Janneke Zuyderwyk, Sectie Archeologie Gemeente Apeldoorn

IJzer uit steen, zij toen, wij nu, het ijzerproject van de geologiewerkgroep KNNV Epe-Heerde
Tjada Amsterdam, KNNV Epe-Heerde

De sikkel van Moerman, chemisch onderzoek naar de herkomst van het ijzer
Ineke Joosten, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Pauze & gelegenheid de tentoonstelling te bekijken

Het grote zand, vroegmiddeleeuwse ijzerproductie in het Spelderholt
Chris Nieuwenhuize, Archeologische Werkgroep Apeldoorn

Houtskoolbranders op de Achterste Steenberg. Onderzoek aan kuilmeilers uit de vroege

middeleeuwen en historische tijd
Silke Lange, BIAX

Het topje van de ijzerberg! Hoe nu verder?
Masja Parlevliet, Sectie Archeologie Gemeente Apeldoorn

Borrel & gelegenheid de tentoonstelling te bekijken