Foto-expositie Pauli Gerritsen

van
01.05.2018
t/m
31.05.2018

Foto-expositie Pauli Gerritsen

Nepal na de aardbeving: het leven gaat door

In CODA Centrale Bibliotheek is de hele maand mei Nepal na de aardbeving: het leven gaat door te zien, een foto-expositie van Pauli Gerritsen. "Wat ik in Nepal aantrof, zowel het leed, de ravage als ook de veerkracht van de Nepalezen, heeft mij diep geraakt. Vanuit respect voor die veerkracht heb ik hun situatie in beeld gebracht” licht Gerritsen toe op de foto’s die in deze expositie te zien zijn.

Op 25 april 2015 had in Nepal een aardbeving plaats van 7.8 op de schaal van Richter, gevolgd door een tweede van 7.4. Duizenden mensen verloren het leven, tienduizenden huizen stortten in. Pauli Gerritsen laat in deze foto-expositie zien hoe de situatie een half jaar en bijna een jaar na de aardbeving is. Aan de hand van foto’s is niet alleen te zien hoe de mensen wonen en leven, maar ook hoe ze op elkaar aangewezen zijn, hoe ze hun leven hebben aangepast en hoe ze naar mogelijkheden zoeken om daar verbetering in aan te brengen. Een aantal recentere foto’s laat zien hoe voorzichtig  begonnen wordt met de wederopbouw.

Hoewel de aardbeving alweer drie jaar geleden plaats had, zijn de problematische gevolgen voor veel Nepalezen nog steeds actueel. Vooral in de afgelegen gebieden zijn er tot de dag van vandaag nog dorpen die bestaan uit golfplaten noodwoningen en scholen in noodlokalen en tenten. Met haar stichting ‘Madat Nepal’ (www.madatnepal.nl/aardbeving) zet Gerritsen zich in voor de wederopbouw van scholen en inmiddels zijn dankzij deze stichting vijf scholen herbouwd. De komende jaren blijft Gerritsen zich inzetten voor de wederopbouw van scholen.

Gerritsen is een enthousiast vrijetijdsfotograaf en tal van foto’s en portretten zijn ingezet ter ondersteuning bij subsidieaanvragen. Tweemaal is een serie foto’s gekozen voor Foto Nationaal 2016 en 2017; daarnaast heeft ze in maart het predicaat BMK (Bonds Meester Klasse) ontvangen.