Denk mee aan het Grote Verhaal van Apeldoorn

van
11.10.2019 17:30
t/m
11.10.2019 19:30

Denk mee aan het Grote Verhaal van Apeldoorn

Denk mee aan het Grote Verhaal van Apeldoorn

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft CODA benaderd om een integrale erfgoedbenadering voor Apeldoorn te ontwikkelen: een benadering waarin historische gebeurtenissen, ontwikkelingen, personen,voorwerpen en locaties samen het ‘Grote Verhaal van Apeldoorn’ vertellen.

Dit gebeurt samen met het Ergoedplatform Apeldoorn, de Vakgroep Erfgoed van de Gemeente Apeldoorn en met de Apeldoornerse bevolking. Een sterk, breed gedragen verhaal van Apeldoorn helpt om de focus te bewaren en tegelijkertijd de blik op het grotere geheel te bewaren. Dat is van belang voor beheerders van Apeldoorns erfgoed, makers van erfgoedbeleid, organisatoren van erfgoedactiviteiten en voor iedereen die zich bezig houdt met het delen van de Apeldoornse geschiedenis.


Het Grote Verhaal van Apeldoorn kan als basis dienen voor bijvoorbeeld van gemeentelijk erfgoedbeleid, de herinrichting van de historische paviljoens in CODA en voor de ‘Verhaaltjes van Apeldoorn’ die worden ontwikkeld voor kinderen. Ook voor een historische presentatie in het vernieuwde stadhuis kan het Grote Verhaal dienen als leidraad.
Oktober, nationale Maand van de Geschiedenis, is bij uitstek een goede tijd om ons over dit Grote Verhaal van Apeldoorn te buigen. Ieder die interesse heeft in de geschiedenis van Apeldoorn en de dorpen die vallen binnen de gemeentegrenzen van Apeldoorn, is dan ook van harte welkom om mee te denken.

Kom daarom op vrijdag 11 oktober naar het CODA Café.
U kunt ook alvast online meedenken. Ga daarvoor naar www.coda-apeldoorn.nl/nl/archief 

Voor een hapje en drankje wordt gezorgd.
In verband met de inschatting van hoeveelheden, stellen we het op prijs, als u zich van te voren aanmeldt. Dat kan door een simpel bericht te sturen – met vermelding ‘Verhaal van Apeldoorn’ - naar aanmeldingen@coda-apeldoorn.nl.