‘100 jaar De Goede Woning’

30.01 t/m 03.04.2015

De Goede Woning, de oudste en grootste wooncorporatie van Apeldoorn, viert dit jaar haar eeuwfeest!
In de afgelopen honderd jaar heeft De Goede Woning een belangrijke bijdrage geleverd aan de sociale volkshuisvesting in Apeldoorn. Tussen 1917 en 1930 bouwde De Goede Woning honderden woningen voor arbeiders, veelal op goedkope grond aan de rand van Apeldoorn. De Metaalbuurt dateert uit die jaren, net als het Sprengendorp en de Vogelbuurt. In de jaren dertig en gedurende de bezettingsjaren, lag de woningbouw vrijwel stil, maar tijdens de wederopbouw na de oorlog werd door De Goede Woning een indrukwekkende hoeveelheid rijtjeshuizen en flats toegevoegd aan het Apeldoornse woningbouwbestand.

Het karakter van de verschillende complexen volgde de veranderende woonbehoeften. Zo bouwde De Goede Woning begin in 1952 Apeldoorns eerste bejaardenhuis, ‘Avondzon’ aan het Ibisplein. Dit complex is inmiddels een gemeentemonument, net als de Metaalbuurt uit de jaren twintig en de flats aan de Sprengenparklaan; in 1954 de eerste flats van Apeldoorn.

Ook met latere projecten zoals het Kasteel in Woudhuis, Woongroep 2000 en dok Zuid - om er maar een paar te noemen - is De Goede Woning steeds een bijzondere bijdrage blijven leveren aan de kwaliteit van Apeldoorn als woonomgeving.

Ter gelegenheid van het eeuwfeest hebben De Goede Woning en CODA samen een fototentoonstelling gemaakt: ‘100 jaar De Goede Woning’.
Deze tentoonstelling was in januari te zien in dok Zuid. In februari en maart worden de panelen geëxposeerd in de etalage van CODA Kenniscentrum en Archief. Daarna zal de tentoonstelling ook nog enkele andere locaties in Apeldoorn aandoen.

Flats aan de Sprengenparklaan, gezien vanaf de Jachtlaan
Flats aan de Sprengenparklaan, gezien vanaf de Jachtlaan.

Openingstijden Kenniscentrum

Dinsdag

10.00 - 17.30 uur

Woensdag

10.00 - 17.30 uur

Donderdag

10.00 - 20.30 uur

CODA Kenniscentrum is gratis toegankelijk.

Zoek in collecties