Media & Wijsheid

85% van 6 tot 10 jarige kinderen begeeft zich op internet met spelletjes, ‘vriendschappen’ en contacten. Door deze vroege intrede in de digitale wereld staan zij bloot aan risico’s die zij niet kunnen overzien. Kinderen lijken mediawijs omdat zij behendig zijn op het toetsenbord. Toch zegt dat weinig over hun kennis van de digitale wereld.
Mediawijsheid is een combinatie van kennis, houding, vaardigheden en bewust omgaan met de mogelijkheden. Daarvoor hebben kinderen instructie en voorbeelden nodig.

Mediawijsheid begint met
•    leesvaardigheid

Vervolgens moeten leerlingen in staat zijn
•    informatie te vinden en te beoordelen op betrouwbaarheid
•    informatie, poëzie en verhalen te produceren

Delen via:
Zoek in collecties