Brede School

Apeldoorn heeft zes brede scholen met in totaal 15 voorschoolse instellingen en 18 basisscholen. De brede scholen bundelen hun inspanningen van scholen, instellingen en wijkbewoners. Daarmee is de brede school waardevol voor alle wijkbewoners. Door de samenwerking met o.a. maatschappelijke, culturele en educatieve organisaties is de brede school veel meer dan een gewone school.

CODA is een volwaardige partner in alle brede scholen met voor elke locatie een CODAcoach.  In het kader van de regeling ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ heeft CODA combinatiefunctionarissen ingezet. Dat zijn medewerkers die bij één werkgever in dienst zijn maar voor twee sectoren werken, bijvoorbeeld CODA en het onderwijs. CODA heeft drie combinatiefunctionarissen in dienst die als CODAcoach op scholen werken aan taal en lezen en aan erfgoed-,  kunst-, cultuur- en mediaeducatie, waarbij mediawijsheid steeds meer het uitgangspunt vormt.

Activiteiten, projecten en een doorgaande leeslijn
De CODA projecten zijn met name gericht op binnenschoolse activiteiten en krijgen hier en daar een buitenschools vervolg. Daarnaast worden activiteiten op maat geleverd.

• Voor- en vroegschools
   - BoekStart
   - WePboek
   - Nationale Voorleesdagen
   - CODA’s Slingertouw                                  

• Primair onderwijs
   - Nationale Voorleesdagen
   - Interactief voorlezen
   - Reizende Tentoonstelling
   - CODA's Slingertouw
   - Boekenbende
   - Mediawijsheid: Ben jij wel goed wijs?
   - Zininzinnen
   - Workshop voorlezen
   - Kinderjury
   - Schrijversbezoeken

• Buitenschools
   - Theatervoorstellingen
   - Ouderbijeenkomsten

Voor meer informatie kunt u:
• contact opnemen met de CODA–coördinator brede school, Dominique Vos de Wael: d.vosdewael@coda-apeldoorn.nl of tel. (055) 5268513
• op de landelijke site van de brede school kijken

Klik hier om de landelijke site van de Brede School te bekijken.
Delen via:
Zoek in collecties