Apeldoorn en de Oorlog

www.apeldoornendeoorlog.nl: Eén website voor alle informatie over Apeldoorn en de Tweede Wereldoorlog. Met monumenten, herdenkingen, vieringen, educatief materiaal, boeken, links, foto’s en film.

Apeldoorn en de Oorlog

Wat vindt u op Apeldoorn en de Oorlog?

• Alle Apeldoornse oorlogsmonumenten. De verhalen achter de monumenten, de locaties, ontwerpers, opdrachtgevers, de data van de activiteiten die er plaatsvinden en de scholen die het monument geadopteerd hebben.

• Toegang tot tal van bronnen van en over de Tweede Wereldoorlog in Apeldoorn.  Foto’s, films, archiefmateriaal, boeken (kinderboeken, romans, naslagwerken, enz.) en andere informatiebronnen, zowel in Apeldoorn (o.a. CODA) als in de rest van het land (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Verzetsmusea, Anne Frankstichting, enz.)

Apeldoorn en de Oorlog

• Alle herdenkingen en vieringen. Locaties, data en bijzonderheden van alle activiteiten en evenementen die in Apeldoorn worden georganiseerd in het kader van de herinnering aan de oorlog.

• Educatief materiaal. Een overzicht van de educatieve activiteiten en lespakketten die door verschillende instituten, musea en herinnerings-centra in Nederland worden aangeboden. De website geeft ook aan hoe contact te leggen met ‘ervaringsdeskundigen’ die in de klas kunnen vertellen over de oorlog.

• Op het onderdeel Jij en de Oorlog staat bovendien allerlei informatie speciaal voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 10-14 jaar.

• De website van de Stichting Bevrijding ’45 die in Apeldoorn activiteiten coördineert en organiseert die verband houden met de herdenking van de Tweede Wereldoorlog is eveneens onderdeel van Apeldoorn en de Oorlog.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Stefan Rutten  •  tel: 055-5268524  •  e-mail: s.rutten@coda-apeldoorn.nl

Delen via:
Zoek in collecties