apeldoornendeoorlog.nl

CODA heeft samen met de Stichting Bevrijding ’45 het initiatief genomen tot een nieuwe website:
www.apeldoornendeoorlog.nl

Eén website voor alle informatie over Apeldoorn en de Tweede Wereldoorlog. Met educatief materiaal, monumenten, herdenkingen, boeken, links, foto’s en film.
Met apeldoornendeoorlog.nl krijgt u als leerkracht een aantrekkelijk en handig instrument in handen.Wat kunt u verwachten?

- Educatief materiaal. Een overzicht van de educatieve activiteiten en lespakketten die door verschillende instituten, musea en herinnerings-centra in Nederland worden aangeboden.

- Alle Apeldoornse monumenten. De verhalen achter de monumenten, de locaties, ontwerpers, opdrachtgevers, de data van de activiteiten die er plaats vinden en de scholen die het monument geadopteerd hebben.

- Toegang tot tal van bronnen van en over de Tweede Wereldoorlog in Apeldoorn.  Foto’s, films, archiefmateriaal, boeken (kinderboeken, romans, naslagwerken, enz.) en andere informatiebronnen, zowel in Apeldoorn (o.a. CODA) als in de rest van het land (Nat. Inst. voor Oorlogsdocumentatie, Verzetsmusea, Anne Frankstichting, enz.)

- Alle herdenkingen en vieringen. Locaties, data en bijzonderheden van alle activiteiten en evenementen die in Apeldoorn worden georganiseerd in het kader van de herinnering aan de oorlog.

- Elke school zijn eigen subpagina. Zelfstandig onderdeel van apeldoornendeoorlog is de pagina jijendeoorlog.nl. Deze richt zich met name op de kinderen en jongeren (leeftijd 10-14 jaar). Op uw subpagina van jijendeoorlog kunt u op uiterst eenvoudige wijze gedichten, tekeningen, foto’s, filmbeelden en links plaatsen. Zo kan uw school het geadopteerde monument ook – als het ware - digitaal bijhouden. Ook scholen die geen monument hebben geadopteerd, kunnen een eigen subpagina inrichten.

- Contact tussen jong en oud. Via apeldoornendeoorlog kunnen contacten gelegd worden met ‘ervaringsdeskundigen’ die in de klas kunnen vertellen over de oorlog. De jeugd kan er kennis nemen van het verleden, ouderen kunnen zien dat hun (vaak ingrijpende) ervaringen niet vergeten worden.
Belangrijk onderdeel van de website wordt dan ook een prikbord waarop reacties, vragen en gedachten geplaatst kunnen worden.


Wilt u via e-mail op de hoogte gehouden worden over dit project, stuur dan een bericht naar: onderwijs@coda-apeldoorn.nl.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Stefan Rutten  •  tel: 055-5268524  •  e-mail: s.rutten@coda-apeldoorn.nl

Zoek in collecties