CODA Apeldoorn Sieraden
Evert Nijland - Doornen

Sieraden in CODA Museum

CODA Museum beschikt over de grootste museale collectie sieraden van Nederland. De sieradencollectie bestaat uit meer dan 5000 objecten en omvat werk van Nederlandse bodem en van ver daarbuiten. De collectie geeft een beeld van de ontwikkelingen in sieraadvormgeving en maakt inzichtelijk hoe het sieraad zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld ten opzichte van beeldende kunst, mode, design en vormgeving.

In 2015 ontving CODA Museum een gift à € 255.000 van de BankGiro loterij voor het verwerven en tentoonstellen van een collectie modesieraden en in oktober van datzelfde jaar overhandigde minister Jet Bussemaker de collectie sieraden van het rijk in permanente bruikleen. CODA Museum presenteert de sieradencollectie en de schenking van het Rijk in wisselende tentoonstellingen en bloemlezingen.

Nu in CODA Museum: GrisGris - Moderne tradities in sieraadvormgeving

Sieraden verbeelden en verbinden wereldwijd tradities en verhalen, herinneringen en gewoonten. Gedragen op het lichaam nodigen ze uit tot communicatie. Dat sieraden al eeuwenlang bijzondere en opmerkelijke betekenissen hebben – een geheel eigen verhaal vertellen – wordt prachtig in beeld gebracht in de tentoonstelling GrisGris, van 3 september tot en met 5 november 2017 te zien in CODA Museum. Lees meer.

Liefdewerk - Peter Hoogeboom
Liefdewerk - Peter Hoogeboom

De geschiedenis van de sieradencollectie

Het voormalig Van Reekum Museum begon in 1976 met het verzamelen van sieraden. Deze collectie toont de ontwikkelingen die vanaf dat moment plaatshadden. Vanaf 1985 was er echter geen vast budget meer, maar dankzij de inspanningen en hulp van velen konden belangrijke stukken toch aangekocht worden. Zo kon de verzameling sieraden uitgroeien tot een collectie van betekenis.

In 2004 zijn het voormalige Van Reekum Museum en het Historisch Museum Apeldoorn samengegaan in CODA Museum. Directeur en kunsthistoricus Carin Reinders heeft het collectiebeleid gedefinieerd in de notitie Kleur bekennen (2008). De bestaande collecties van het Van Reekum Museum en het Historisch Museum Apeldoorn waren haar vertrekpunt. Zij heeft de brede verzameling van beide musea aangescherpt door de nadruk te leggen op twee kerngebieden: beeldende kunst waarin papier de hoofdrol speelt en het hedendaags sieraadontwerp.

Delen via:
Zoek in collecties