Vormgevingsarchieven

Kenniscentrum van het Sieraad

CODA wil uitgroeien tot het kenniscentrum van het sieraad. In dat kader zijn de archieven van Chris Steenbergen en Nicolaas Thuys ondegebracht in de collectie van CODA. Daarnaast hebben we de nalatenschap van Onno Boekhoudt verworven met financiële ondersteuning van de Mondriaan Stichting.

Toegang tot de archieven

Bekijk de werken van Onno Boekhoudt, Chris Steenbergen en Nicolaas Thuys op Dutch Jewellery Platform. De vormgevingsarchieven zijn bovendien toegankelijk via het digitale archief van CODA. De dossiers zijn op afspraak in te zien in het Kenniscentrum. De beeldcollecties bestaande uit dia’s, negatieven en foto’s welke de drie vormgevers aanlegden zijn gescand en doorzoekbaar op aanvraag in het Kenniscentrum.

Nationaal Ontwerp Archief

De nationale Werkgroep Vormgevingsarchieven heeft onder leiding van Premsela een selectie gemaakt van belangrijke archieven op het gebied van vrije vormgeving, modevormgeving, grafische vormgeving en industriële vormgeving. Deze archieven zijn ondergebracht bij verschillende instellingen in Nederland. In het Nationaal Ontwerp Archief (NOA) van Het Nieuwe Instituut is de basisregistratie en documentatie van circa 400 vormgevingsarchieven in Nederland opgenomen. Hier vindt u ook de vormgevingsarchieven van CODA.


Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Jacobiene Klerk-Kuijpers.

Delen via:
Zoek in collecties