De Van Reekum Galerij

Op 12 maart 1965 verricht de 5-jarige Richard van Reekum de officiële opening van de Van Reekum Galerij onder het toeziend oog van de Apeldoornse burgemeester A.L. des Tombe.

Op 11 maart 1965 opende de Gemeentelijke Van Reekum Galerij zijn deuren aan de Soerenseweg. De tentoonstellingsruimte voor beeldende kunst was ondergebracht in het nieuwe culturele centrum van Apeldoorn, waarin ook schouwburg Orpheus was gevestigd. Dat de gemeente deze expositieruimte kon oprichten, was te danken aan de Apeldoornse familie Van Reekum.

De familie Van Reekum was eigenaar van ReMeHa, voorheen Van Reekum Metaalhandel. Dit bedrijf had zich gespecialiseerd in de productie van verwarmingsketels en –buizen. In de naoorlogse jaren, toen tijdens de wederopbouw volop huizen gebouwd werden waarin centrale verwarming standaard was, had deze productie een hoge vlucht genomen.

Begin jaren zestig richtte de even welgestelde als kunstminnende familie een fonds op. De bedoeling was dat de gemeente Apeldoorn met gelden uit dit fonds een museum voor beeldende kunst zou bouwen en exploiteren.
Vanaf die 11e maart 1965 vond er in de Gemeentelijke Van Reekum Galerij een grote variatie aan tentoonstellingen plaats. Directeur B. van de Weerd toonde in de galerij Leerdams glas en Poolse grafiek, modefotografie en Curaçaose schilderkunst, Apeldoorns verzet in de Tweede Wereldoorlog en Apeldoornse hedendaagse kunstenaars, om maar wat thema’s te noemen.

Het Van Reekum Museum

In 1976 besloot de gemeente de Van Reekum Galerij naar een nieuw plan te tillen. Er werd een jaarlijks aankoopbudget vastgesteld en de nieuwe directeur, Jerven Ober, maakte vol geestdrift een begin met het aanleggen van een eigen collectie. Hij ging voortvarend te werk en in 1980 verkreeg de galerij het predikaat ‘museum’.

De verzameling weerspiegelde de eigenzinnigheid en kennis van zaken van Ober. Naast tekeningen en grafiek kocht hij bijvoorbeeld ook sieraadkunst en hedendaagse fotografie. In exposities werden interessante verbanden tussen verschillende deelgebieden in de moderne kunst getoond. Regelmatig vestigde ‘Het Van Reekum’ met originele exposities landelijk de aandacht op zich. Na Obers vertrek in 1985 werd Frits Bless directeur van het Van Reekum. Niet minder eigenzinnig breidde hij de door zijn voorganger bijeengebrachte collectie verder uit met meer abstracte en conceptuele kunst en kunst uit de Derde Wereld.

De nieuw geopende bibliotheek in de Gemeentelijke Van Reekum Galerij. (1966)
Entree van het Van Reekum Museum aan de Soerenseweg. (1984)

De Van Reekum Galerij in CODA

Rond de eeuwwisseling was duidelijk geworden dat de huisvesting van het Van Reekum Museum aan de Soerenseweg niet meer voldeed. Omdat ook het Historisch Museum Apeldoorn en het Gemeentearchief vergelijkbare problemen kenden, besloot de gemeente tot nieuwbouw. De twee musea en het archief werden verzelfstandigd en gefuseerd. Tijdens de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen sloot ook de openbare bibliotheek zich aan bij de fusie.
In de nieuwe organisatie CODA dreigde de naam Van Reekum naar de achtergrond te verdwijnen. Daarom zijn de sieraadvitrines waar permanent werk uit eigen collectie wordt tentoongesteld vernoemd naar de initiatiefnemers van het eerste uur. Deze presentatieplek heet nu Van Reekum Galerij.

Kijk ook eens op de website van de Van Reekum Stichting.

Van Reekum Galerij in CODA
Delen via:
Zoek in collecties