English

Collectie sieraden CODA Museum Apeldoorn

CODA Museum beschikt over een collectie moderne kunst, waaronder een omvangrijke collectie sieraden van circa 9000 objecten. Deze collectie heeft zijn oorsprong in de jaren zestig van de vorige eeuw. Er wordt actief verzameld en de collectie groeit gestaag door aankopen, bruiklenen, schenkingen en legaten en is inmiddels de grootste museale collectie sieraden in Nederland. Tijdens het Museumcongres 2015 ontving CODA uit handen van minister Jet Bussemaker de Rijkscollectie sieraden. Deze collectie omvat ruim 400 objecten en is in langdurige bruikleen gegeven aan CODA Museum met de intentie dit om te zetten in een schenking. In datzelfde jaar verscheen Redefining Jewellery, een publicatie over de sieradencollectie van CODA Museum. In 2016 is bovendien een nieuwe presentatieruimte voor de eigen collectie gerealiseerd. CODA Museum presenteert de sieradencollectie en de schenking van het Rijk in wisselende samenstellingen middels bloemlezingen, thematische en monografische presentaties.

Nel Linssen
Onno Boekhoudt
Lucy Sarneel
David Bielander
Alexander Blank
Felieke van der Leest
Delen via:
Zoek in collecties