CODA ApeldoornMuseumArchief2016 Juwelen CODA Collectie

Juwelen CODA Collectie

English version
English version

12.06 t/m 11.09.2016 | CODA Museum

CODA Museum ontving in 2015 een gift à € 255.000 van de BankGiro Loterij voor een te verwerven collectie modesieraden en de verbouwing van de sieraadvitrine. In oktober van dat zelfde jaar overhandigde minister Jet Bussemaker de collectie sieraden van het Rijk in permanente bruikleen aan CODA Museum. In de afgelopen periode is de grote vitrine verwijderd en zijn nieuwe vitrines gerealiseerd in combinatie met nieuwe wanden en geoptimaliseerde verlichting. Hiermee is een geheel nieuwe presentatieplek voor de eigen collectie gerealiseerd. CODA Museum presenteert de sieradencollectie en de schenking van het Rijk in wisselende samenstellingen middels een bloemlezing die elke drie maanden opnieuw wordt samengesteld. Bij deze eerste bloemlezing uit eigen collectie, te zien van 12 juni tot en met 11 september, verschijnt bovendien de publicatie Redefining Jewellery.

CODA Museum beschikt over een collectie moderne kunst, waaronder een omvangrijke collectie sieraden. Deze verzameling met werk van Onno Boekhoudt, Nicolaas Thuys, Chris Steenbergen, Emmy van Leersum en Gijs Bakker heeft zijn oorsprong in de jaren zestig van de vorige eeuw. De collectie groeit door aankopen, bruiklenen, schenkingen en legaten en is inmiddels de grootste museale collectie sieraden in Nederland.

Helen Britton

De sieradencollectie van CODA

Naast het Nederlandse sieraad documenteert de sieradencollectie van CODA ook conceptuele stromingen uit het buitenland. Werk van Nederlandse ontwerpers als Emmy van Leersum, Gijs Bakker, Onno Boekhoudt, Françoise van den Bosch, Nicolaas van Beek, Marion Herbst, Ruudt Peters staat naast het werk van de Britse Caroline Broadhead en de Duitse Dorothea Prühl.

Niet alleen gevestigde ontwerpers worden gevolgd maar ook jonge kunstenaars als Gesine Hackenberg, Stephanie Jendis en Constanze Schreiber krijgen de aandacht.

Onno Boekhoudt - Bugatti ring

Vormgeversarchieven

Omdat CODA niet alleen een museum maar ook een bibliotheek en archief omvat, is zij in staat om voortdurend vanuit diverse invalshoeken aandacht te vestigen op het moderne kunstenaarssieraad en de eigen collectie.

Zo verzamelt, bewerkt en ontsluit CODA sinds 2003 archieven van sieraadontwerpers als Onno Boekhoudt, Nicolaas Thuys en Chris Steenbergen.

Redefining Jewellery

Tijdens de opening van de eerste bloemlezing in de nieuwe sieraadvitrines op 12 juni werd ook het boek Redefining Jewellery gepresenteerd door CODA directeur en auteur Carin Reinders. Deze publicatie besteedt aandacht aan de collectie kunstenaarssieraden en beschrijft de geschiedenis van de collectie, de huidige stand van zaken en de ambities voor toekomstig collectiebeleid. Er is uiteraard veel aandacht besteed aan beeldmateriaal. Daarnaast is er een register van alle kunstenaarsnamen en een Engelse vertaling opgenomen. Bestel Redefining Jewellery via onze webwinkel
Auteur Redefining Jewellery: CODA directeur mevrouw drs. Carin E.M. Reinders.

David Bielander
Delen via:
Zoek in collecties