De onthulling van de replica's

Het was een uitzonderlijke kans voor CODA om de originele halsringen uit het Uddelerveen afgelopen najaar ten toon te stellen. Dat kon alleen omdat het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden - waar ze normaal in de vaste opstelling zitten - tijdelijk was gesloten voor verbouwing. Na die korte proeverij wilden we deze lokaal gevonden topstukken graag permanent laten zien in de gemeente en daarom hebben CODA en de gemeente Apeldoorn opdracht gegeven voor het maken van de replica’s.

Meesterproef

Pas nadat we ambachtsman Reinhard Rubenkamp de opdracht gaven om de replica’s te vervaardigen, realiseerden we ons dat dit makkelijker bedacht dan gedaan was. Ondanks zijn ervaring met prehistorische metaalbewerking was ook voor hem het maken van met name de Wendelring geen gemakkelijke opgave. Niemand in Nederland bleek het nog gelukt te zijn om deze Wendelring na te maken.

Replica's van prehistorische halssieraden

Geslaagde replica’s

Voor alles is een eerste keer. De replica’s van de wendelringen zijn zeer goed geslaagd en zijn afgelopen 5 februari onder grote belangstelling onthuld tijdens het historisch café in CODA door Carin Reinders (directeur-bestuurder CODA) en Nathan Stukker (wethouder gemeente Apeldoorn). En binnenkort zijn ze door iedereen te bezichtigen in CODA Centrale Bibliotheek.

Maakrpoces replica's
Onthulling replica's prehistorische halssieraden

Als in de ijzertijd

De replica-halsringen zijn grotendeels gemaakt op dezelfde wijze als we denken dat men dat in de vroege ijzertijd, ca 6e eeuw v. Chr deed.  Alleen uit praktische overwegingen en om gezondheidsredenen zijn enkele modernere hulpmiddelen gebruikt, zoals een gasvlam in plaats van een houtskoolvuurtje voor het uitgloeien. Voor het navolgen van de oorspronkelijke werkwijze is met opzet gekozen om inzicht te krijgen en kunnen geven in het uitmuntende vakmanschap van bronsmeden in de ijzertijd. Van het maakproces wordt daarom nog een film gemaakt. Zoals in de vorige blog al beschreven heeft het maken van de replica’s ook voor de wetenschap veel kennis opgeleverd en nieuwe vragen om verder te onderzoeken.

Het verhitten van de wendelring

Voordeel replica’s

Het voordeel van de replica’s is dat ze makkelijker op locatie te tonen zijn. Ze zijn bijvoorbeeld op 7 mei te zien op het Schaapscheerdersfeest bij het Uddelermeer, zo’n duizend schreden ten zuiden van de plek waar de originelen ruim 150 jaar geleden gevonden zijn. En samen met het feit dat je ze – in tegenstelling tot de originelen- ook eens kunt aanraken en vasthouden maakt dat ze zeer geschikt voor educatieve doeleinden.

Draaien van de wendelring
Replica's van de prehistorische halssieraden
Delen via:
Zoek in collecties