Apeldoorn Fotostad

Apeldoorn Fotostad


CODA Museum presenteert samen met ACEC, Cultuurkwartier, Gigant, JT Bioscopen, Markant en de Fotovakschool van 30 augustus tot en met 28 september 2014 de tentoonstelling Apeldoorn Fotostad.

Aan deze tentoonstelling, die uit meerdere afzonderlijke exposities in de diverse gebouwen bestaat, werken meer dan zestig professionele en amateurfotografen mee.

Binnen CODA vinden diverse exposities plaats; Eigen werk, menselijke natuur is één van die exposities. Daarnaast zijn op de ramen van CODA Museum (tussen CODA en ACEC) werken te zien met het thema De gevolgen van menselijk gedrag en is in CODA Centrale Bibliotheek de tentoonstelling Aut of the Box te bewonderen. Drie werken uit deze tentoonstelling zijn overigens ook in Eigen werk, menselijke natuur te zien. Tot slot wordt in CODA Museum van 14 september tot en met 2 november een selectie eigen werk van de fotografen getoond.

Meer informatie over Apeldoorn Fotostad

Aut of the box

30.08.2014 t/m 02.11.2014 | CODA Centrale Bibliotheek | gratis toegang

Aut of the Box


Deze expositie toont het werk van leerlingen van CSO de Zonnehoek, een christelijke school voor speciaal en voorgezet speciaal onderwijs. Een groot deel van deze leerlingen heeft moeite met communiceren en het fototoestel blijkt voor hen een waardevol hulpmiddel te zijn om zonder woorden te zeggen wat ze bedoelen.

De foto’s in deze expositie laten zien hoe deze jongeren met een verstandelijke beperking en een stoornis in het autistisch centrum (ASS) kijken.

Aut of the Box

 

De Zonnehoek werkt samen met het fotografencollectief in de gemeente Apeldoorn. Een amateur of professioneel fotograaf begeleidt de leerlingen waarbij na elke bijeenkomst de gemaakte foto’s geselecteerd worden.

Niet de vraag waaróm deze foto gemaakt is wordt beantwoord, maar juist de vraag wat er zo bijzonder is dat ze dat gefotografeerd hebben.

Eigen werk, menselijke natuur

De expositie Eigen werk, menselijke natuur toont een selectie van eigen werk en deze is zowel op de Verdieping (tussen CODA Museum en CODA Bibliotheek) als in ACEC te bezichtigen.

Voor deze expositie hebben fotografen de menselijke natuur in beeld gebracht, waarbij zij veelal foto’s gemaakt hebben in hun eigen leefomgeving. Eigen werk, menselijke natuur laat zien hoe de verschillende fotografen naar mensen en de natuur om hen heen kijken. Het resultaat is een gevarieerd beeld: Van de natuur in abstracte lijnen tot op microniveau en van de mens in zijn natuurlijke omgeving tot geënsceneerde beelden.

Alle deelnemende fotografen komen uit Apeldoorn en omgeving en zijn actief betrokken geweest bij de inrichting en opzet van Apeldoorn Fotostad 2014.

Delen via:
Zoek in collecties