CODA in Apeldoorn is een cultuurhuis voor een groot en breed publiek dat een museum, archief en bibliotheek omvat. Hier worden belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen verzameld en getoond, publicaties geïnitieerd en informatie gedeeld. CODA is een actieve en dynamische organisatie die voortdurend streeft naar het optimaliseren en perfectioneren van haar dienstverlening.

Twee leden voor de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de manier waarop CODA werkt, het beleid en de doelstellingen van de organisatie. In de statuten en het reglement Raad van Toezicht liggen de taken en bevoegdheden vast.

De Raad van Toezicht stelt de directeur-bestuurder aan en tevens de accountant. Ook ondersteunt zij de bestuurder met raad en advies en fungeert zij als klankbord. Het toezicht richt zich op de maatschappelijk prestaties van CODA en de bedrijfsmatige, organisatorische en financiële continuïteit van de organisatie. De leden van de Raad van Toezicht keuren de jaarstukken, het jaarplan en het beleidsplan goed.

De leden van de Raad van Toezicht worden door CODA openbaar geworven op basis van een profielschets. Een lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar en deze periode kan eenmaal verlengd worden.

Momenteel zijn er twee vacatures, bekijk de profielschets (pdf).

Gezocht vakantiekracht CODA Café !

Voor CODA Café zijn wij op zoek naar vakantiekrachten in de periode van 1 juni tot en met half september 2015.

De werkzaamheden bestaan uit het schoonhouden van de tafels in het Café, het uitruimen van de afwaskarren, het afwassen in de spoelkeuken en allerlei hand- en spandiensten.
Kortom: ben je bereid om de handen uit de mouwen te steken en ook in het weekend te werken dan willen we graag kennis met je maken.

Als vakantiekracht ben je:
Minimaal 16  jaar, en ontvang je het minimum jeugdloon. Voor werken op zondag krijg je een toeslag.

Heb je belangstelling stuur dan z.s.m. een mailtje naar personeelszaken@coda-apeldoorn.nl.

Vrijwilligers Jeugd- en Buurtbibliotheken

Het team CODA De Bouwhof (Ugchelen) zoekt een enthousiaste, flexibele, klantgerichte vrijwilliger met interesse voor boeken en lezen. Het gaat om een vaste dienst op vrijdagmiddag.
De bibliotheek is geopend op maandag en vrijdag van 14.30 tot 17.30 uur en op woensdag van 12.15 tot 16.00 uur.
De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit informatie en advies geven aan kinderen en licht administratieve werkzaamheden.

Heeft u belangstelling voor deze vacatures? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elske de Jong: e.dejong@coda-apeldoorn.nl of M 06-5494 6169.

Als vrijwilliger aan de slag bij CODA?

Bent u geïnteresseerd in cultuur en wilt u graag in een inspirerende omgeving werken bij de grootste culturele organisatie van Apeldoorn? Word dan vrijwilliger bij CODA en kom ons team Museumbalie, CODA Winkel of Rondleiders versterken! Samen met andere vrijwilligers wordt u één dagdeel per twee weken en één dagdeel in het weekend per vier weken ingeroosterd. Tijdens vakanties, verlof of ziekte vervangt u – in overleg – ook andere vrijwilligers.

Heeft u een klantgerichte instelling, bent u representatief/communicatief vaardig en spreekt u een klein woordje over de grens?  Dan bent u de juiste persoon die wij zoeken!

Momenteel hebben wij geen openstaande vacatures voor vrijwilligers. U kunt wel bij wijze van open sollicitatie onderstaand inschrijfformulier invullen en opsturen.

Print of download hier het inschrijfformulier (Word-bestand).

Het ingevulde inschrijfformulier kunt u mailen naar personeelszaken@coda-apeldoorn.nl
of printen en opsturen naar:
CODA, t.a.v. Personeelszaken
Vosselmanstraat 299
7311 CL  APELDOORN

Stageplaatsen

CODA biedt ruimte voor ontwikkeling van talent waar theorie en praktijk op inspirerende wijze verbonden worden!
 
CODA wordt gevormd door een bibliotheek, museum en archief. Door dit multidisciplinaire karakter biedt CODA op verschillende terreinen en op uiteenlopende niveaus – van MBO tot universitair – de mogelijkheid stage te lopen en kennis te maken met de beroepspraktijk. Een stage bij CODA kan heel praktisch van aard zijn maar ook voor het doen van onderzoek en het opzetten en uitvoeren van gecompliceerde projecten en opdrachten zijn er bij CODA volop mogelijkheden.
 
CODA is door de ECABO voor het MBO aangemeld als erkend leerbedrijf voor de richting commercieel. Bij het GOC voor het MBO is CODA aangemeld voor de richting Grafische Vormgeving. Op het gebied van het hedendaagse auteurssieraad biedt CODA alle mogelijkheid tot het opzetten van universitair onderzoek en het schrijven van een bachelor of master scriptie.
 
Voor meer informatie over stagemogelijkheden: Afdeling P&O | 055-5268532 | i.rethmeier@coda-apeldoorn.nl

Delen via:
Zoek in collecties