Mediawijsheid

Lessen mediawijsheid Ben jij wel goed wijs – groep 6 t/m 8

Interactieve lessen waarbij de leerlingen zich bewust worden van hun eigen rol en de rol van anderen in de online wereld. Thema’s zijn cyberpesten, social media, beeldmanipulatie in nieuws en reclame, Whatsapp en Instagram. Naast het opdoen van kennis is er tijdens de les veel ruimte voor gesprek en discussie.

Creatief met apps – groep 3 t/m 6

Gedichten animeren met Showme, een verhaal naspelen met Puppet Pals, een strip maken met Comic Book - dit zijn enkele voorbeelden van apps die ingezet kunnen worden bij leesbevordering en taalontwikkeling. Informeer naar de mogelijkheden. (Voor deze les zijn 10 iPads beschikbaar).

Ouderbijeenkomst mediawijsheid

Ouders vragen zich vaak af wat een goede mediaopvoeding inhoudt. Hoe zorg je voor veilig en verantwoord gebruik van (social) media door kinderen? Samen met de CODA coach gaan ouders hierover met elkaar in gesprek en is er ruimte om samen te kijken naar trends en ontwikkelingen op mediagebied.

Mediawijsheid
Delen via:
Zoek in collecties