www.apeldoorn4045.nl

www.apeldoorn4045.nl

De digitale lesbrief Apeldoorn4045 daagt leerlingen uit op zoek te gaan naar sporen van de oorlog in hun eigen omgeving. Zichtbare sporen in de vorm van monumenten – daarvan zijn er veel in Apeldoorn - waarvan er bovendien veel zijn geadopteerd door Apeldoornse scholen. Daarnaast kan er ook gezocht worden naar onzichtbare sporen in de vorm herinneringen die veel mensen nog hebben aan de oorlog.

Wat leer je precies?

Aan de hand van de lesbrief koppelen leerlingen de verhalen van de oorlog aan plekken en mensen in hun eigen omgeving. Op deze manier nemen ze kennis van de lokale geschiedenis en kunnen ze zich makkelijker verplaatsen in het lot van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Apeldoorn '40 '45
Delen via:
Zoek in collecties