Vormgevingsarchieven

Kenniscentrum van het Sieraad

CODA heeft met financiële ondersteuning van de Mondriaan Stichting de nalatenschap van Onno Boekhoudt kunnen verwerven. Het archief van Chris Steenbergen en het archief van Nicolaas Thuys zijn ook ondergebracht bij CODA. Door het verwerven van deze archieven wil CODA uitgroeien tot het kenniscentrum van het sieraad.

CODA geeft als brede instelling bekendheid aan het belang van het bewaren en ontsluiten van archieven van sieraadontwerpers. De nationale Werkgroep Vormgevingsarchieven onder leiding van Premsela, Nederlands platform voor vormgeving en mode, heeft een selectie gemaakt van archieven op het gebied van vrije vormgeving, modevormgeving, grafische vormgeving en industriële vormgeving die van groot belang zijn om te bewaren en te ontsluiten. Deze archieven zijn ondergebracht bij verschillende instellingen in Nederland. In de database van het  Centraal Register Vormgevingsarchieven CRVa) van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) is de basisregistratie en documentatie van circa 400 vormgevingsarchieven in Nederland opgenomen. Ook de vormgevingsarchieven van CODA zijn in het CRVa en de selectie van Premsela opgenomen.

Toegang tot de archieven

De vormgevingsarchieven en sieraadcollectie van CODA zijn op verschillende manieren toegankelijk voor het publiek. CODA heeft voor haar vormgevingsarchieven een digitale applicatie laten ontwikkelen door AB-C Media. Via deze applicatie kunt u een selectie van de sieraden en archivalia van de verschillende makers digitaal bekijken. De CODA website geeft u toegang tot de archieven van Onno Boekhoudt, Chris Steenbergen en Nicolaas Thuys.

De inventarissen van de drie archieven kunt u bekijken via de website. De dossiers zijn op afspraak in te zien in het Kenniscentrum. De beeldcollecties bestaande uit dia’s, negatieven en foto’s welke de drie vormgevers aanlegden zijn gescand en doorzoekbaar op aanvraag in het Kenniscentrum. 


Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Paula van Strien (Archivaris) p.vanstrien@coda-apeldoorn.nl.

Zoek in collecties