CODA ontwikkelt Jeugd- en Buurtbibliotheken

De afgelopen twee jaren heeft CODA flink geïnvesteerd in het zoeken van partners voor het werken in de wijken en dorpen van Apeldoorn. De uitkomsten van de gevoerde kerntakendiscussie heeft die zoektocht geïntensiveerd. Uitgangspunt voor het spreidingsbeleid is dat mensen die nog niet of niet meer zelfstandig naar de stad kunnen,  jeugd tot 12 jaar en senioren die niet mobiel zijn, een CODA vestiging in de buurt hebben.

Wij zijn blij en trots te kunnen melden dat we op 27 augustus samen met het PCBO (Protestants Christelijk Basis Onderwijs) op drie scholen een Jeugd- en Buurtbibliotheek hebben geopend. Op basisschool De Bouwhof in Ugchelen een Jeugdbibliotheek, bedoeld voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd in Ugchelen. Op basisschool De Regenboog in Osseveld en de Prinses Margrietschool in Zevenhuizen een Jeugd- en Buurtbibliotheek voor zowel de jeugd uit de wijk als ook voor de minder mobiele ouderen.

Begin november 2012 is CODA in samenwerking met Ugchelens Belang een Buurtbibliotheek gestart voor ouderen in het gebouw van Ugchelens Belang aan de Bogaardslaan.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met Elske de Jong van CODA, contactpersoon voor de nieuwe vestigingen. U kunt haar bereiken via e.dejong@coda-apeldoorn.nl of mobiel bellen op 06-5494 6169.

Delen via:
Zoek in collecties