Archieven

In de depots van CODA bevinden zich meer dan 350 archieven van bedrijven, verenigingen, kerkgenootschappen en families die in Apeldoorn en omgeving gevestigd zijn. Daarnaast vindt u bij CODA de administratie van de gemeente Apeldoorn vanaf 1458 en enkele bijzondere archieven en collecties. Bijvoorbeeld archieven van verschillende vormgevers en de collecties van de Stichting Papiergeschiedenis Nederland.

                                            Zoeken naar archiefstukken en archieven

U kunt uw onderzoek via de website voorbereiden, maar bent vanzelfsprekend ook van harte welkom in CODA Kenniscentrum. Niet alleen kunt u daar aan de balie stukken uit het archiefdepot opvragen, u kunt ook de uitgebreide collectie boeken en databanken over Apeldoorn en Gelderland raadplegen. De meest geraadpleegde archiefdelen kunt u in Kenniscentrum inzien op microfiche. CODA biedt momenteel online nog geen scans aan van archiefstukken, maar daarin komt binnenkort verandering.

In principe zijn alle archieven voor publiek in te zien. Er zijn echter enkele uitzonderingen. Wilt u een van deze archieven raadplegen, dan dient u een formele ‘ontheffing van de beperkte openbaarheid’ van de gemeentearchivaris te hebben.
Deze kunt u aanvragen via het volgende e-mailadres: archief@apeldoorn.nl

Breng ook eens een bezoek aan de websites van het Gelders Archief, Nationaal Archief en het Stadsarchief Amsterdam (o.a. het archief van het Apeldoornse Bosch).

Zoek in collecties