Het CODA DNA

Bij CODA staat een leven lang leren centraal. Voor zowel klanten en bezoekers als CODA medewerkers. Dat doen we door elkaar te stimuleren en te prikkelen. Met kennis, informatie en documentatie op het gebied van beeldende kunst, erfgoed en archieven, (jeugd)literatuur en poëzie, muziek en film. Initiatieven als de bibliotheek op school, CODA Junior met CODA FabLab en CODA VR Lab, CODA Taalhuis, het Social Media Café en Onvergetelijk CODA zijn goede voorbeelden van onze manier van denken én doen.

Passie voor bezoekers en klanten, voor kunst, cultuur, literatuur, poëzie, historie en erfgoed vormen het CODA DNA. Dat DNA zit in ons allemaal. Het is herkenbaar voor al onze klanten en bezoekers. Het maakt ons uniek en trots. Het CODA DNA omvat drie belangrijke kernwaarden:

 1. Verrijken: met verschillende collecties – literatuur/poëzie, erfgoed, beeldende kunst – is CODA een bron van schoonheid en inspiratie. Wij dagen uit het avontuur aan te gaan, te experimenteren en in beweging te komen. Wij willen mensen altijd raken en verrijken en hun identiteit en kracht laten ontdekken.
 2. Verbinden: CODA verbindt burgers, organisaties, kennis en specialismen. In samenwerking en verbinding met partners en organisaties voegt CODA waarde toe aan producten, diensten en activiteiten. Door inzet van mensen en middelen te combineren, ontstaat synergie op verwacht, maar zeker ook op onverwacht terrein.
 3. Verrassen: CODA wil voor al haar bezoekers en klanten een belangrijke plek zijn. De plek in de stad waar talenten kunnen groeien en bloeien. Een plek waar je vindt wat je zoekt, maar ook verrast wordt door dat wat je niet zocht. Een huis waar inspiratie, creativiteit en gedrevenheid voor jong en oud centraal staat.

De kernwaarden van CODA zijn verbonden aan een aantal kerncompetenties. We definiëren ze als volgt:

 1. Verrijken
  Omgevingsbewustzijn: Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen en weet deze kennis effectief te benutten binnen je functie.
  Klantgericht: Je onderzoekt de wensen en behoeften van de klant en handelt daar naar. Je anticipeert op die behoefte en geeft hoge prioriteit aan service en klanttevredenheid.
  Creativiteit: Je komt met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met je functie verband houden en je bedenkt nieuwe werkwijzen ter vervanging van bestaande.
  Kwaliteitsgericht: Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van producten en diensten en weet daar ook naar te handelen.
 2. Verbinden
  Initiatief: Je signaleert kansen en handelt daar naar. Je bent proactief en wacht niet af.
  Sociabiliteit: Je begeeft je zonder moeite onder de mensen en mengt je eenvoudig in gezelschap. Mensen weten jou ook makkelijk te vinden.
  Netwerken: Je bouwt relaties en netwerken op die van pas komen of nodig zijn voor het realiseren van je doelstellingen. Je weet je informele netwerken effectief aan te wenden om zaken voor elkaar te krijgen.
  Luisteren: Je kunt belangrijke informatie snel oppikken uit mondelinge mededelingen. Je vraagt door en gaat in op de reacties.
 3. Verrassen
  Creativiteit: Je komt met oorspronkelijke oplossingen voor problemen die met je functie verband houden en je bedenkt nieuwe werkwijzen ter vervanging van bestaande.

Omdat CODA voortdurend in beweging en ontwikkeling is en we graag willen dat alle CODA medewerkers daaraan kunnen bijdragen, definiëren we ook zogenaamde transitiecompetenties. Deze competenties gaan over eigenaarschap, veerkracht en wendbaarheid en het helpen realiseren van vernieuwing. We specificeren ze als volgt:

 1. Eigenaarschap
  Initiatief: Je signaleert kansen en handelt daarna. Je bent proactief en wacht niet af; Zelfontwikkeling: Je hebt inzicht in eigen sterktes en zwaktes. Op basis hiervan onderneem je actie om je eigen kennis en vaardigen te vergroten of verbeteren zodat je beter presteert;
  Vasthoudend: Je blijft bij een specifiek actieplan of opvatting totdat het beoogde doel bereikt is of ophoudt redelijkerwijs bereikbaar te zijn.
 2. Veerkracht/wendbaarheid
  Interpretatie: Je denkt in oplossingen en mogelijkheden in plaats van problemen; Aanpassingsvermogen: Je handelt doelmatig door je aan te passen aan de veranderende omstandigheden en taken, verantwoordelijkheden en mensen;
  Leervermogen: Je neemt nieuwe informatie en ideeën in je op en past ze effectief toe.
 3. Vernieuwing helpen realiseren
  Vernieuwend: Je streeft naar vernieuwing en helpt om dit te realiseren. Je kunt goed tegen verandering;
  Initiatief: Je ziet kansen en handelt op basis daarvan. Je bent liever proactief dan afwachtend; Vasthoudend: Je blijft bij een specifiek actieplan of opvatting totdat het beoogde doel bereikt is of ophoudt redelijkerwijs bereikbaar te zijn.
Delen via:
Zoek in collecties