CODA ApeldoornCODA Organisatie

Organisatie

Missie

CODA is een cultuurhuis voor een groot en breed publiek. Leren en informeren, ervaren en beleven staan centraal. Bezoekers stellen met ons hun eigen ‘menu’ samen uit een breed pakket producten en diensten.

Visie

Kennis, informatie en documentatie op het gebied van (jeugd)literatuur, muziek, film, archieven, de geschiedenis van Apeldoorn en de regio, kunstenaarsboeken, sieraden, beeldende kunst op én van papier worden verzameld en getoond. Debatten en discussies worden gevoerd, publicaties worden geïnitieerd. Levendige en interactieve presentaties aan de hand van authentieke voorwerpen vertellen verhalen over en van mensen. Bezoekers worden geprikkeld hun ervaringen met elkaar en met ons te delen. Er wordt voor veel mensen een laagdrempelig toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig programma gerealiseerd, waarbij de vragen van de klant en maatschappelijke trends en ontwikkelingen het uitgangspunt zijn voor de te ontwikkelen producten en diensten.

 Organogram

Organogram 2015
Koers van CODA 2017-2020

CODA: Cultuurhuis van Apeldoorn / 2017 – 2020

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft eind 2016 de Cultuurnota Cultureel Kapitaal 2017-2020 vastgesteld en daarmee het cultuurbeleid van de Gemeente Apeldoorn voor de komende jaren vastgesteld. Binnen de kaders van het gemeentelijk cultuurbeleid heeft CODA haar beleid op hoofdlijnen geformuleerd en vastgelegd in het visiedocument CODA: Koers van CODA 2017-2020.

Download het visiedocument

 

 

Delen via:
Zoek in collecties